Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Projectes Next Generation | Relacions Externes

Projectes Next Generation

El Pla de recuperació per a Europa té per objectiu transformar els reptes derivats de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital. Amb aquesta finalitat, les institucions europees han creat l'instrument Next Generation EU (NGEU), dotat amb 750.000 milions d'euros, per finançar projectes transformadors.

Els NGEU es componen de dos instruments financers: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU, que són complementaris a la resta de recursos previstos en el pressupost plurianual de la Unió Europea (per exemple, els coneguts fons de la política de cohesió). L’Administració local es pot beneficiar de les diferents convocatòries dels NGEU per a desenvolupar projectes transformadors per les ciutats dirigits a la transició cap a una economia i una societat climàticament neutres, sostenibles i circulars i cap a la digitalització del país, inclosa l’Administració.

 

Logo EU Next Generation + Gobierno españa + PRTR + NetxGeneration Catalunya + Generalitat

  • EU Next Generation
  • Gobierno de España PRTR
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
  • NextGenerationCatalunya
  • Generalitat de Catalunya
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU