Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Xarxes de ciutats estatals i regionals | Relacions externes

Xarxes de ciutats estatals i regionals

Associació per les Nacions Unides a Espanya

Web: https://anue.org/es/

L'Associació per les Nacions Unides a Espanya (ANUE) és una organització no governamental fundada a Barcelona el 1962 amb els objectius de defensar i divulgar els principis de la pau i els drets humans al món, reconeguda per les Nacions Unides com un vincle entre aquesta organització i la societat civil a Espanya. 

Associació de Professionals dels espais verds de Catalunya (APEVC)

Web: www.apevc.cat

L’APEVC és una entitat sense ànim de lucre que agrupa a professionals del sector de la jardineria i el paisatgisme, units per l’interès comú de la millora de la qualitat dels espais verds de Catalunya.

Associació de municipis per la independència (AMI)

Web: www.municipisindependencia.cat 

L’Associació de Municipis per la Independència (AMI) està formada per institucions que representen el món local i té com principal objectiu sumar esforços per aconseguir, en un futur proper, la creació d’un estat propi per Catalunya, en el marc de la Unió Europea.

Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP)

Web: amap.cat

La finalitat de l’Associació és difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a una gestió pública de l’aigua.

Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP)

Web: xse.cat/qui-som/  

La Xarxa per la sobirania energètica (Xse) està conformada per associacions, col·lectius i ciutadans i ciutadanes d’arreu del territori català que treballen per avançar cap a un nou model energètic distribuït, renovable, democràtic, just i ecofeminista.

Cat.Teatres

Web: www.txac.cat/txac/projecte/cat-teatres/

Cat.Teatres és un espai de trobada i de treball en xarxa pels municipis de Catalunya, on els directors/es i programadors/es d’Arts Escèniques poden col·laborar, compartir i construir projectes artístics d’interès comú.

Ciutats Defensores dels Drets Humans (CDDHH)

Web: https://ciutatsdretshumans.cat/es/

Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat amb la participació de 27 ajuntaments i 9 entitats i institucions catalanes implicades a la defensa i promoció dels drets humans a escala global i local.

 

Consell Català del Moviment Europeu

Web: https://movimenteuropeu.cat/

El CCME és una associació pluralista i independent amb personalitat jurídica pròpia, formada per col·lectius i persones físiques que desenvolupa les seves activitats europeistes dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Està integrada per una àmplia representació de la societat catalana: partits polítics, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, ajuntaments, universitats, associacions econòmiques, professionals i acadèmiques que són el reflex de la pluralitat professional, ideològica i política de la societat civil d’Europa, treballant conjuntament en la construcció d’una Europa unida.

És una institució que participa, amb autonomia com a membre permanent dins del Consejo Federal del Movimiento Europeo www.movimientoeuropeo.org i, també, com a membre del Moviment Europeu Internacional.

Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona

Web: www.cilma.cat 

Associació d'ens locals, integrat per un gran nombre d'Ajuntaments, Consells Comarcals i la Diputació de Girona, constituït l'any 1999 com a fòrum de debat a l'entorn de la sostenibilitat aplicada als municipis de les comarques gironines.

L'objectiu principal de l'associació és: esdevenir fòrum de debat i d'intercanvi d'experiències en matèria de medi ambient així com de promoció de les Agendes 21 locals entre els municipis de les comarques gironines.

Consorci d’arts escèniques Salt-Girona

Web: https://comacros.cat/el-canal/

Consorci constituït pels ajuntaments de Girona i Salt i la Diputació de Girona per a la gestió del centre El Canal Centre d'Arts Escèniques Salt/Girona i de l'oferta escènica compartida de Girona i Salt, amb la voluntat d’esdevenir una referència escènica d’àmbit europeu.

Consorci de les Gavarres

Web: www.gavarres.cat 

El Consorci per a la protecció i la gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres, el motiu de la creació del qual coincideix amb aquest nom, es constitueix el novembre de 1998 com a entitat pública consorciada entre diferents ajuntaments, els consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès i la Diputació de Barcelona.

Els objectius principals del Consorci són: protegir, restaurar i millorar el patrimoni natural i cultural de les Gavarres; promoure el desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població vinculada al massís, basat en l'aprofitament sostenible dels recursos naturals; potenciar una ordenació dels usos del lleure; fomentar l'educació ambiental i la recerca científica.

Consorci del Ter

Web: www.consorcidelter.cat 

Consorci format per municipis i administracions públiques amb competències sobre la conca del riu Ter que va néixer per gestionar el projecte Alba-Ter/Ave. Va constituir-se el 4 de desembre de 1998 i fins al mes de maig de 2001 va ser l'eina per coordinar l'execució d'aquest projecte europeu. En aquests moments l'entitat està aplicant el POIRT a partir del treball en àrees temàtiques concretes que són el patrimoni cultural, el patrimoni natural, el turisme i l'educació mediambiental.

L'objectiu principal de la xarxa és: fer de l'aigua i de l'àmbit fluvial els elements d'identitat i singularitat de la conca del Ter, prioritzant un bon estat ecològic i fent-lo compatible amb el desenvolupament d'activitats socials, econòmiques i culturals de forma sostenible i coordinada.

Projectes:

 • Projecte Alba-Ter/AVE (1997-2001)
  El Projecte Alba-Ter/Ave del programa europeu Terra en matèria de Desenvolupament Sostenible a través de la Planificació (Article 10 FEDER 1993-1999) tenia com a objectiu bàsic la redacció d'un Pla d'Ordenació Integral de la conca del riu Ter (POIRT) basat en l'aprofitament racional dels recursos endògens de la conca sota criteris de desenvolupament sostenible. Així mateix, plantejava el foment de la conservació del patrimoni natural i cultural i la cooperació interregional entre territoris de característiques i problemàtiques similars. En aquest cas, la conca fluvial del riu Ave de Portugal. L'elaboració del POIRT va incloure la redacció d'un pla estratègic i la implementació d'un Sistema d'Informació geogràfica (SIG)
 • Projecte INTERREG IIIA TALLER TRANSFRONTERER DE L'AIGUA (2002-2006)
  El Consorci Alba-Ter és un dels socis beneficiaris del programa europeu Interreg IIIA després d'haver presentat conjuntament amb el Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Amenagement du Tech el projecte: Creació d'un taller transfronterer de l'aigua.
 • Premi Internacional Dubai 2004 del Programa HABITAT de les Nacions Unides
  El Consorci Alba-Ter ha estat guardonat amb Premi Internacional a la convocatòria 2004 del Premi Internacional Dubai de Bones Pràctiques - HABITAT per la pràctica "El Consorci Alba-Ter: Una aposta de cohesió territorial, desenvolupament econòmic i sostenibilitat a la conca fluvial de riu Ter". Aquesta pràctica havia estat prèviament seleccionada pel Secretariat del Grup de Bones Pràctiques del Comitè Hàbitat Espanyol, que l'inclourà en el V Catàleg Espanyol de Bones Pràctiques.
 • Projecte INTERREG IV-A TALLER TRANFRONTERER DE L’AIGUA II (2009-2011)
  El Taller Tranfronterer de l’Aigua II per a accions en el camp del patrimoni natural i per a la valorització del patrimoni cultural vinculat als usos de l’aigua es desenvoluparà durant tres anys (2009-2011). Aquest projecte donarà continuïtat a les accions iniciades en el Taller Transfronterer de l’Aigua I (2002-2006). El projecte el lidera el Pays Pyrénées-Mediterranée amb la participació com a socis del Consorci Alba Ter i del Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Amenagement du Tech.
 • Projecte RECUPERACIÓ D'HÀBITATS RIPARIS DEL RIU TER - RIPARIA TER (2010 – 2013)
  www.liferipariater.com 
  Projecte seleccionat per la Comissió Europea dins del programa LIFE+ 2008 Natura i Biodiversitat (LIFE08 NAT/E/000072). L’objectiu del projecte és recuperar hàbitats de ribera del riu Ter, especialment vernedes, alberedes, salzedes i altres boscos de ribera així com llacunes temporals mediterrànies. Les actuacions es portaran a terme en quatre espais localitzats als municipis de Bescanó, Salt, Girona i Jafre inclosos dins la Xarxa Natura 2000.
  Seleccionat com un dels 13 ‘Millors projectes LIFE Natura’ avaluats l’any 2014.
 • Projecte POTAMO FAUNA (2014 – 2017)
  ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/ 
  El projecte LIFE Potamo Fauna - “Conservació de la fauna fluvial d’interès europeu a la Xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga (LIFE12 NAT/ES/001091)” està liderat pel Consorci de l’Estany, amb la participació com a socis del Consorci del Ter -del qual l’Ajuntament de Girona forma part-, l’entitat Amics de la Tortuga de l’Albera, Forestal Catalana S.A., la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat i la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, amb la participació d’Aigües de Banyoles SAU, els ajuntaments de Banyoles i Porqueres, el Consorci Esportiu de l’Estany de Banyoles i la Diputació de Girona.
  Un grup de 20 escolars de 1r d'ESO de l'Institut de Santa Eugènia de Girona, que prèviament havien realitzat una visita al Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (CRT) a Garriguella, participen en l'acció de reforçament poblacional de tortuga d'estany al riu Ter amb l'alliberament de diversos exemplars a la zona de les Hortes de Santa Eugènia de Girona, duta a terme el 6 de maig 2015.

Consorci Transversal - Xarxa d’activitats culturals (TXAC)

Web: www.txac.cat/txac/  

Consorci creat al 2004 quan Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals, integrada per diferents Ajuntaments que des del 2001 col·laboren i donen suport a Transversal, Revista de cultura contemporània, s'ha constituït en el Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals. Aquest Consorci vol consolidar, ampliar el marc d'intervenció, donar cos jurídic a la Xarxa i obrir-la a altres ciutats mitjanes de Catalunya.

Els objectius principals del Consorci són: compartir les experiències, la informació, les programacions i les eines de gestió; endegar polítiques, programes i projectes culturals que esdevinguin productes qualitativament i quantitativament importants; optimitzar al màxim les activitats, programes i projectes; difondre en el territori les produccions artístiques pròpies de qualitat així com les coproduccions i activitats de la pròpia xarxa; afavorir la creació pròpia i la general del país impulsant, entre tots, accions i polítiques de promoció, producció i difusió dels nostres creadors i les seves obres.

Projectes

 • Projecte CHANGING TRACKS ( 2014 )
  www.changingtracks.eu 
  Projecte europeu d’arts visuals i digitals contemporànies,seleccionat per l’Agència Executiva a l’àmbit de l’Educació, Audiovisual i Cultural dins del programa de la Unió Europea Cultura 2007-2013, desenvolupat pel Northamptonshire County Council (UK), el Mayo County Council (Ireland) i el Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals del qual la ciutat de Girona forma part. Les ciutats de Girona, Olot i Tortosa acullen obres d’aquest projecte cultural.
  Changing Tracks Toolkit / Guia pràctica / Deis Eolais 

Consorci per a la Normalització lingüística (CPNL)

Web: www.cpnl.cat 

Consorci creat el 1989 per la necessitat de consensuar la política lingüística del govern de la Generalitat de Catalunya amb els ens locals del país. L'objectiu principal del Consorci és: difondre i potenciar el coneixement i l'ús del català en tots els àmbits.

Consorci vies verdes

Web: www.viesverdes.org 
www.costabrava.org 
www.girona.cat/mobilitat  

Consorci constituït el 2002 com a fusió dels Consorcis que han apostat per les vies verdes a la província de Girona: el Consorci de la Ruta del ferro (Ripoll - Sant Joan de les Abadesses, 1999), el Consorci del Carrilet (Olot - Girona, 1997) i el Consorci del Feliuet (Girona - St. Feliu de Guíxols, 2000). El Consorci neix amb la voluntat d'aconseguir una gestió conjunta, alliberar persones i descarregar responsabilitats i dedicació.

Els objectius principals del Consorci són: promoure les vies tant a nivell turístic com pels usuaris del país, com a vies de comunicació per desplaçar-se i alhora com a vies de lleure i esport; ampliar d'altres traçats ferroviaris per tal de crear una xarxa de vies a nivell de comarques gironines; aconseguir que tots els trams siguin exclusius per a vianants, ciclistes i cavalls (si existeix l'amplada de seguretat), i no apte per a vehicles motoritzats; mantenir la seguretat i eliminar punts negres del traçat.

GironaMuseus 

Web: www.gironamuseus.cat

GironaMuseus és l’associació que aplega els 6 Museus públics de Girona: Casa Masó, Museu del Cinema, Museu d’Història de Girona, Museu d’Història dels Jueus, Museu d’Art i Museu d’Arqueologia. Tots ells treballen conjuntament per a dinamitzar l’acció i l’activitat cultural i museística de la ciutat, i proposen activitats conjuntes, així com tiquets conjunts i projectes de comunicació i de difusió coordinats.
 

Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO

Web: http://xarxacivilunesco.blogspot.com/p/grup-de-biblioteques-catalanes.html

El Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO va ser creat l’any 1995 per difondre els objectius de la UNESCO. Actualment formen el grup 41 biblioteques de Catalunya i Balears amb la missió d’incorporar la funció social, educativa i integradora de les biblioteques.

Localret

Web: www.localret.cat 

Consorci local, constituït l'any 1997, format per Ajuntaments de tot el territori català així com per les dues entitats municipalistes catalanes: l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. El Consorci va ésser creat com a resposta contundent i proactiva del món local davant el ràpid desenvolupament de la societat de la informació i de les noves tecnologies de la comunicació.

L'objectiu principal del Consorci és: fer sentir la veu dels municipis en aquells àmbits polítics i econòmics on es prenen decisions que afecten la legislació i l'ordenació de les telecomunicacions. Localret representa els interessos dels municipis davant de les administracions de la Unió Europea, de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en els processos d'aprovació de normativa sobre telecomunicacions que afectin les competències municipals en matèria urbanística, en la gestió dels espais públics o en l'àmbit fiscal, entre d'altres.

Municipi Cooperatiu

Web: https://www.cooperativestreball.coop/cooperativisme/municipi-cooperatiu

https://web.girona.cat/gironaempren/quisom 

El Programa Municipi cooperatiu aglutina 28 entitats locals de Catalunya amb l’objectiu de fomentar el cooperativisme als municipis. Els ajuntaments adherits es comprometen a desenvolupar un pla de treball amb activitats específiques per difondre el model cooperatiu, enfortir-lo i fomentar-lo. Girona és Municipi cooperatiu i des del Girona Emprèn es fomenta el cooperativisme en col·laboració amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 

Red de Teatros y Auditorios

Web: www.redescena.net 

El 1992 el Ministeri de Cultura va crear la Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de Comunidades Autónomas com a organisme depenent del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). La xarxa es va crear per l'interès comú dels teatres i auditoris de titularitat pública d'oferir un servei de qualitat als ciutadans optimitzant recursos econòmics i humans. Al 1995, amb la intenció de la xarxa d'assumir una major capacitat d'actuació, es constituïren taules de treball per analitzar el paper que ha de desenvolupar la xarxa en el panorama cultural espanyol. Sobre els anàlisis i les conclusions d'aquestes el febrer de 2000 es crea, independentment però amb conveni de col·laboració amb INAEM, l'associació cultural Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de Titularidad Pública.

Els objectius principals de la xarxa són: fomentar les activitats escèniques i musicals, treballar pels interessos del sector i oferir un servei de qualitat als ciutadans optimitzant els recursos econòmics i humans.  

Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE)

Web: www.edcities.org/rece/  

Xarxa estatal constituïda el 1996 al marc de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) per a coordinar i permetre el treball entre les ciutats de l’Estat espanyol que són membres de la xarxa internacional amb l’objectiu de facilitar el treball entre ciutats amb problemàtiques i realitats semblants.

Federación Española de Municipios y Provincias - Red de Entidades Locales por la Transparencia

Web: www.femp.es 

Xarxa de ciutats constituïda l'any 2015 amb l’objectiu de promoure la innovació i la millora permanent de la relació entre els governs locals i la ciutadania sota els principis de Govern Obert i mitjançant l’intercanvi d’experiències, l’aprenentatge permanent, el treball en xarxa i el desenvolupament de projectes.

L'Ajuntament de Girona s'hi va adherir per acord del Ple del 13 d'abril de 2015.

Red Española de Ciudades por el Clima

Web: www.redciudadesclima.es 

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Ministeri de Medi Ambient van signar, el 3 de Novembre de 2004, un Acord Marc de Col·laboració per actuacions conjuntes de sostenibilitat urbana. Entre els objectius d'aquests Acords hi figura el de desenvolupar la Red Española de Ciudades por el Clima (com a Secció de la FEMP). Les ciutats adherides a aquesta xarxa propiciaran l’adopció del Programa 21 i els "Compromisos d’Aalborg +10". En l'assemblea de l'1 de Juny de 2005 la xarxa, formada per 77 ciutats que representen en conjunt 15 milions d'habitants, queda definitivament constituïda.

Els objectius principals de la xarxa són: promoure polítiques de desenvolupament sostenible, impulsar actuacions que afavoreixin l'establiment de polítiques preventives en els diferents Ajuntaments i donar suport tècnic als municipis en l'adopció de mesures contra el canvi climàtic que contribueixin a la reducció d'emissions de gas d'efecte hivernacle i al compliment del Protocol de Kioto... Les ciutats són responsables d'una tercera part de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'estat espanyol. Per reduir aquestes emissions, les ciutats que formen part de la xarxa s'han compromès a: aprovar ordenances solars per a les noves edificacions, incorporar criteris d'eficiència energètica en les seves compres i contractacions, realitzar una auditoria energètica dels edificis i instal·lacions municipals, promoure una mobilitat sostenible i realitzar campanyes de sensibilització ambiental sobre l'ús eficient de l'energia, entre altres actuacions.

Sistema de Lectura Pública de Catalunya

Web: https://biblioteques.gencat.cat/ca/biblioteques/estructura_organitzacio/ 

Les biblioteques públiques de Catalunya formen part de l’estructura d’organització i coordinació del Sistema bibliotecari de Catalunya i en concret del Sistema de Lectura Pública de Catalunya que integra totes les biblioteques públiques.

Taula de Referents Europa Jove de Girona

Web: https://europajovegirona.wordpress.com/taulareferentseuropajovegirona/

La Taula de Referents Europa de Girona té com a missió crear un espai de referència per a professionals amb l’objectiu d’impulsar iniciatives de mobilitat internacional i projectes europeus al territori que ofereixin a les persones joves de la demarcació noves oportunitats formatives, laborals i de desenvolupament personal.

Està formada per un/a professional de joventut referent de cada comarca de la demarcació de Girona i està coordinada per un/a representant de la coordinació territorial de la Direcció General de Joventut. A Girona els referents són professionals de l’Estació Jove.

Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya

Web: https://wp.granollers.cat/alcaldesperlapau/ 

La xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya treballa en la promoció de la cultura de pau per fer dels nostres pobles i ciutats espais de llibertat, convivència i cohesió social. La xarxa es va crear amb l’objectiu de coordinar de manera eficient les activitats de la xarxa internacional Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace) a Catalunya. La secció catalana d’Alcaldes per la Pau està formada per més de 200 municipis.

Xarxa d’Artistes en Residència – XarteR

Web: http://xarter.cat/
www.bolit.cat

La Xarxa d’Artistes en Residència és una xarxa de centres de creació contemporània que tenen programes de residència de les comarques gironines. A la ciutat de Girona, el Bòlit (Centre d’Art Contemporani de Girona) en forma part.

XarteR neix amb la voluntat d’optimitzar els recursos materials i temporals dels seus membres, tant en l’allotjament com en els espais de treball que els artistes necessiten. També busquem espais de visibilització i presentació del treball que els artistes realitzen durant les seves estades.

Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines (XCECG)

Web: https://web.girona.cat/ciutateducadora/xcecg

La Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines es crea a l’any 2016 per diferents municipis de les comarques gironines membres de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores amb l’objectiu de desenvolupar i potenciar l’educació com a eix transvesal de les comarques gironines.

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Web: https://www.diba.cat/es/web/xarxasost 

Plataforma impulsada per la Diputació de Barcelona, ratificada en Assemblea a Manresa el 1997, com a resultat de l'interès detectat per part de molts municipis petits i mitjans d'avançar conjuntament cap a models més sostenibles.

L'objectiu principal de la xarxa és: sumar recursos i esforços dels municipis per aconseguir objectius comuns de sostenibilitat i per a disposar d'un marc adequat de debat i d'intercanvi d'experiències.

2006 - Declaració de Girona - Ciutats i Pobles per un Urbanisme Sostenible

Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN)

Web: https://xcn.cat/

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una entitat sense ànim de lucre de 2n nivell declarada d’utilitat pública. Està formada per associacions, fundacions, administracions públiques, empreses, universitats i centres de recerca.

La missió de la XCN és promoure la conservació de la natura mitjançant la implicació social, principalment a través de les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental, a qui la XCN dóna suport i amb qui treballa de forma col·laborativa, i establint aliances per fer compatibles les activitats humanes amb la sostenibilitat dels ecosistemes.

Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària

Web: https://xmess.cat/  

Constituïda formalment a Girona el maig de 2017 amb la participació de 31 municipis que s’han adherit a l’ens i que representen el 44% de la població de Catalunya, l’associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) té per objectiu fundacional el de promoure, reforçar i consolidar l’economia social i solidària, fixar objectius i estratègies comunes i fomentar la cooperació i l’acció conjunta dels diferents municipis a l’hora d’impulsar polítiques públiques, per un model socioeconòmic més democràtic, just i sostenible.

Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya

Web: www.mhcat.cat/descobreix_catalunya/xarxa_monuments/la_xarxa_de_museus_d_historia_i_monuments_de_catalunya

La Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya (XMHCat), creada a finals de 2010, està formada per equipaments museístics i monumentals d’arreu del país que comparteixen un interès museogràfic, científic o territorial per la història, i té per objectiu, entre d’altres, generar una narració coherent i global de la història de Catalunya i establir sinergies que permetin coordinar polítiques de difusió, conservació i dinamització cultural del patrimoni històric. El Museu d’Història de Girona forma part de la Xarxa.

Xarxa de Museus Locals de Catalunya a les comarques de Girona

Web: http://www.ddgi.cat/web/servei/282/la-xarxa-de-museus-locals-de-catalunya-a-les-comarques-de-girona

La Xarxa és fruit d'un acord entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, i té com a objectiu coordinar actuacions conjuntes per tal de potenciar l'efectivitat de l'esforç de producció cultural i social de dinou museus, i està prevista al Pla de Museus de Catalunya promogut per la Generalitat.
La Xarxa està integrada per 19 museus de caràcter local, entre els quals el Museu d’Història de Girona, el Museu de Cinema de Girona i el Tresor de la Catedral de Girona.
 

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ)

Web: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/xarxa_nacional_d_emancipacio_juvenil/

La Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil aglutina el conjunt de serveis de titularitat pública que faciliten l’accés a la informació, orientació i assessorament en diversos àmbits a totes les persones joves de Catalunya. El desplegament al territori es fa a través de les Oficines Joves i els Punts d’Informació Juvenil com a Serveis d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil.

Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica

Web: http://xslpe.ddgi.cat
https://web.girona.cat/gironaempren/quisom

La Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica és una xarxa de municipis de la demarcació de Girona que, amb el suport de la Diputació de Girona, col·laboren i sumen sinergies en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat en aquest àmbit territorial.

Xarxa Perifèrics

Web: http://periferics.cat  

La Xarxa Perifèrics és una xarxa d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues, que es reuneix periòdicament des de l’any 2001, per compartir experiències i esforços, i reflexionar davant aspectes nous de la realitat de les drogues i els patrons de consum.

Xarxa Pública d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya

Web: https://cultura.gencat.cat

El sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya (SPEAV) aglutina el conjunt d’entitats titulars d’equipaments d’arts visuals participats per l’Administració de la Generalitat i els ens locals que promouen i gestionen programacions d’arts visuals en equipaments de titularitat pública o privada.