Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Projectes europeus executats | Relacions externes

Projectes europeus

Executats

EDIFICAT (2019-2022)

 • Objectiu: Fomentar la rehabilitació sostenible i l’eficiència energètica dels edificis orientat tant a particulars com a professionals de la ciutat de Girona i de l’àrea metropolitana de Perpinyà.
 • Com: Amb el suport i la promoció a empreses del sector de la rehabilitació sostenible i l’eficiència energètica en la seva tasca d’internacionalització i col·laboració en els territoris de frontera entre França i Espanya; així com amb la sensibilització i la difusió de la rehabilitació energètica dirigida a la població general.
 • Qui: Liderat per l’Ajuntament de Girona amb Perpinyà Mediterrània Metròpoli, el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya i el Clúster de Competitivitat Derbi. 
 • Programa: Interreg POCTEFA 

WEAVE (2021 -2022)

 • Objectiu: Contribuir a preservar, per a les generacions futures, la riquesa de la identitat europea i la seva pluralitat i establir enllaços entre la cultura tangible i intangible, per tal de donar veu a expressions culturals de diferents territoris d'Europa a través de la plataforma del patrimoni digital, Europeana.
 • Com: Afegint més de 5.200 nous registres a la plataforma digital Europeana sobre contingut relacionat amb el patrimoni cultural de les comunitats minoritàries i desenvolupant eines obertes i reutilitzables per a poder visualitzar alguns continguts en 3D, entre d’altres apliacions.
 • Qui:
  • IN2 Digital Innovations GmbH (coordinadors) - Alemanya
  • European Roma Institute for Arts and Culture - Alemanya
  • PHOTOCONSORTIUM - International Consortium for Photographic Heritage - Itàlia
  • Coventry University - Regne Unit
  • CRDI - Ajuntament De Girona - Catalunya
  • PédeXumbo - Associaçãon para a Promoção da Musica e da Dança - Portugal
  • TOPFOTO - Topham Partners LLP - Regne Unit
  • ARCTUR d.o.o. - Eslovènia
  • Universidade NOVA de Lisboa - Portugal
  • Think Code Ltd. - Xipre
  • Katholieke Universiteit Leuven - Bèlgica
  • Stichting Europeana - Països Baixos
 • Programa: CEF (Connecting Europe Facility) 

Indústries Culturals i Creatives de Girona – PECT (2018-2022)

 • Objectius: Impulsar el sector cultural i creatiu com a eix de desenvolupament social i econòmic, contribuir a la cohesió i professionalització del sector, generar eines digitals, fomentar la innovació i cooperació del sector, facilitar el treball en xarxa i dotar Girona de nous espais per a ser laboratoris i equipaments al servei dels creadors.
 • Com: Creació de l’Oficina de gestió i foment de les arts (ubicada al Modern), impuls de centres de creació i exhibició de les arts i creació d’una eina TIC com a model innovador per a millorar l’organització i la coordinació entre els agents culturals i creatius del territori, facilitar espais i recursos de suport, etc.
 • Qui: Liderat per l’Ajuntament de Girona amb partenariat amb la Diputació de Girona i 4 socies no beneficiaris (la Fundació Privada Escola Universitària ERAM, la Fundació Casa de la Música del Gironès, l’Associació Gironina de Teatre i la Cambra de Comerç de Girona).
 • Programa: PECT (Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial) - FEDER

Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible –Interreg POCTEFA (2018-2021)

 • Objectiu: Contribuir a la sensibilització ambiental i ciutadana sobre els valors naturals dels rius en espais urbans, facilitar l’accés i ús ciutadà dels espais fluvials i crear productes turístics fluvials sostenibles el nexe dels quals són els rius pirinencs i mediterranis.
 • Com: A Girona, mitjançant la continuïtat del carril bici entre Pont Major i Campdorà fins al municipi de Celrà, millores en l’hàbitat al llarg del riu Ter i millores en els accessos al riu.
 • Qui:
  • Ajuntament de Girona
  • Communaute Urbaine Perpignan Mediterrane
  • Oficina de Turisme de Perpinyà
  • Consorci del Ter
  • Turisme de Lleida
  • Ajuntament de Lleida
 • Programa: Interreg POCTEFA

Europeana Sport (2020-2022)

 • Objectiu: Proveir de nous continguts la col·lecció d’esports del portal Europeana i millorar l’accessibilitat i la qualitat de la descripció dels recursos ja existents.
 • Com: S’han incorporat al voltant de 28,000 nous objectes digitals en relació a l’esport i s’han millorat més de 5,000 objectes ja disponibles a Europeana. També s’ha involucrat a la ciutadania a través d’activitats participatives que han tingut lloc als diferents països involucrats en el projecte, inclosa la ciutat de Girona, i s’han publicat més de 60 editorials sobre Europeana.
 • Qui:
  • Ajuntament de Girona (Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, CRDI)
  • Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) - Coordinador
  • Stichting Europeana (EF) 
  • National Archives of Hungary (NAH)
  • Michael Culture (MCA)
  • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NISV)
  • Ajuntament de Girona - Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI)
  • Biblioteca Jude?eana Octavian Goga Cluj - Octavian Goga Cluj County Library (BJC)
  • EPIC Ireland Exhibitions Limited (EPIC)
  • National Library of Scotland (NLS)
 • Programa: CEF (Connecting Europe Facility)

Setmana Europea de la Prevenció de Residus

 • Objectiu: Donar a conèixer estratègies de reducció de residus així com la política de la Unió Europea i les dels estats membres i fer pública les tasques dutes a termes pels diferents actors regionals i locals. 
 • Com: Organitzant accions de sensibilització sobre la prevenció de residus durant una mateixa setmana arreu d’Europa. 
 • Qui: Centenars de municipis i altres entitats hi participen. L’Ajuntament de Girona hi participa des del 2014.
 • Programa: LIFE+

Interpares Trust (2013-2018)

 • Objectiu: Garantir la confiança pública fonamentada en l'evidència del bon govern i preservar els documents digitals al Núvol informàtic (Cloud computing) com a memòria digital.
 • Com: Desenvolupant estudis per a l'elaboració de polítiques, procediments i marcs normatius sobre la gestió de documents digitals en xarxes tecnològiques com Internet. La gestió del projecte s’articula entorn de cinc àrees de recerca: infraestructura, seguretat, control, accés i àmbit legal a través de cinc temàtiques transversals: terminologia, recursos, polítiques aspectes socials i educació.
 • Qui: Liderat per la University of British Columbia. Hi participen també 200 persones agrupades en 7 equips internacionals dels cinc continents i un equip d’oganitzacions transnacionals. L'Ajuntament de Girona va participar com a col·laborador especialista en el TEAM Europe, en el marc del qual desenvolupà un cas d'estudi sobre polítiques en l'ús de serveis en el Núvol.
 

Energia sostenible per als municipis gironins – BEnerGi (2015-2018)

 • Objectiu: Promoure nous models organitzatius a través de sistemes de finançament innovadors per a mobilitzar inversions en millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic i dels edificis públics gironins.
 • Com: Accelerant les inversions públiques en energia mitjançant inversions en eficiència energètica en l’enllumenat i els edificis municipals, agrupant inversions en energia sostenible perquè siguin finançables, simplificant els procediments administratius, fent proves de viabilitat sobre nous sistemes de finançament mitjançant contractes amb empreses de serveis energètics i micro, petites o mitjanes empreses de serveis energètics, formant als actors clau involucrats i els beneficiaris finals i donant accés a les dades de consum d’energia.
 • Qui: Liderat per la Diputació de Girona i en son beneficiaris desenes de municipis de la demarcació de Girona. L’Ajuntament de Girona participa amb la inversió de la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’Escola Carme Auguet.
 • Programa: Horitzó 2020

The Spur - Espai Transfronterer d’Art Contemporani Europa Creativa – ETACEC (2016-2018)

 • Objectiu: Desenvolupar projectes innovadors de reforçament de les capacitats professionals i de mobilitat transnacional dels creadors i amb la voluntat d’implementar processos de cogestió i de transferència de coneixement entre les diferents organitzacions.
 • Com: Creació d’una xarxa europea de cooperació a l’entorn de les arts visuals i les indústries creatives a través de diverses accions per a la creació d’espais d’artistes, l’activació de residències creatives, la programació de seminaris i comunicació i la creació d’una revista internacional digital. 
 • Qui: Impulsat i liderat per Bòlit, Centre d’Art Contemporani de l’Ajuntament de Girona que es desenvolupà amb un equip transnacional on també hi participaren el Centre d’Art LE LAIT – Laboratoire Artistique Internationale du Tarn (Albí, França), el Bureau des Arts et des Territoires (Montpeller, França), la Fundació Es Baluard. Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Palma de Mallorca), Sputnik Oz (Bratislava, Eslovàquia), la Fondazione per l’Arte (Roma, Itàlia) i el GECT – Euroregió Piriineus Mediterrània. 
 • Programa: Europa Creativa de la Comissió Europea i Cultura Euroregió 2015 de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

International Sport Game – Exposport (2018)

 • Objectiu: Promoure la inclusió social i la igualtat d’oportunitats a l’esport. 
 • Com: Entre les activitats que es van desenvolupar es va celebrar la sisena edició dels Jocs Internacionals Tricolore, on van participar diversos joves de clubs esportius gironins i altres entitats d’arreu del món.
 • Qui: Liderat per Reggio Emilia, ciutat agermanada de Girona, i van participar-hi ciutats i entitats de més de 12 països europeus així com de 7 països extracomunitaris, entre les quals Girona i els clubs esportius GEiEG i Associació Girona-JUDO que competiran en la disciplina de judo, i del Club Esportiu AVAP Girona.
 • Programa: Erasmus +