Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Projectes europeus transnacionals i interregionals en execució | Relacions externes

Projectes europeus

A l’Ajuntament de Girona tenim més de 30 anys d’experiència en la gestió de projectes  amb fons europeus, liderant-los i participant activament com a socis, tant amb entitats del territori com amb ciutats i agents d’altres països i regions. Els fons europeus de la política de cohesió territorial i de cooperació europea ens permeten tant desenvolupar projectes transnacionals en col·laboració amb altres ciutats i entitats d’altres països o regions, com impulsar projectes amb un caràcter marcadament gironí amb altres agents del territori.

Els projectes en els quals  ha participat Girona des dels anys noranta han tractat temàtiques tan diverses com la cultura, la inclusió, l’educació, la sostenibilitat, la innovació, el turisme, la governança o la digitalització. L’objectiu de tota participació de l’Ajuntament Girona en un projecte europeu és sempre aconseguir una ciutat més inclusiva, més segura, més resilient i més sostenible.

Projectes en execució