Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Visor: Relacions externes

Projectes
Next Generation
Girona

Agenda Urbana de Girona

Gabinet d'estudis socials i europeus

Gabinet d'estudis socials i europeus

Girona és una ciutat amb una llarga experiència de col·laboració amb altres agents, tant a escala regional com internacional. La cooperació és i ha estat una estratègia i una aposta del govern local gironí al llarg del temps, donant com a fruit la participació de Girona a una llarga llista de xarxes de ciutats locals, regionals i internacionals. 

Pel que fa a l’acció internacional, la cooperació europea és una de les prioritats de la ciutat. L’Ajuntament de Girona participa activament des de fa més de 30 anys en projectes i convocatòries de fons europeus que han acostat la ciutat i els seus ciutadans a Europa i que li han permès millorar la cohesió social, desenvolupar iniciatives innovadores i conèixer i compartir bones pràctiques amb altres regions amb l’objectiu de fer de Girona una ciutat més inclusiva, segura, resilient i sostenible.

El Gabinet d’Estudis Socials i Europeus és el servei que té per missió promoure i enfortir la cooperació europea de la ciutat de Girona i donar suport a les diferents àrees de l’Ajuntament per a la gestió de les estructures locals, regionals i internacionals de cooperació en les que l’Ajuntament participa. Entre d’altres, el Gabinet coopera amb les institucions europees i entitats europeistes de Catalunya, manté i enforteix les relacions amb les ciutats agermanades europees i amb la Xarxa Eurotowns de ciutats mitjanes europees i promou el coneixement dels valors europeus i les institucions europees mitjançant la coorganització de diferents actes institucionals per a transferir coneixement sobre Europa i els seus valors.

Gabinet d'estudis socials i europeus

Gabinet d'estudis socials i europeus

Àrea de qui depèn:
Alcaldia

Adreça:
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 417

A/e:
maria.porxas@ajgirona.cat 

Web:
www.girona.cat/relacionsexternes