Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Xarxes i espais de col·laboració amb ciutats | Relacions externes

Xarxes i espais de col·laboració amb ciutats

La col·laboració entre ciutats pot adoptar moltes formes com les xarxes de ciutats, els consorcis o les associacions. Tots ells conformen espais de col·laboració entre ciutats que poden tenir un caràcter regional, europeu o internacional, que serveixen d’espai de connexió per a compartir experiències i bones pràctiques entre ciutats i regions, participar conjuntament en projectes comunitaris o internacionals o advocar i treballar per interessos comuns. La ciutat de Girona participa en multitud de xarxes de ciutats, consorcis i associacions a tots els nivells territorials i de temàtiques i finalitats diverses amb l’objectiu final de promoure i enfortir les relacions externes i posicionar Girona al mapa mundial. 

Xarxes | Relacions Externes