Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Xarxes de ciutats internacionals | Relacions externes

Xarxes de ciutats internacionals

Alcaldes per la Pau – Mayors for Peace

Web: www.mayorsforpeace.org

La xarxa Alcaldes per la Pau la formen ciutats d’arreu del món que han expressat formalment el seu suport al Programa per promoure la solidaritat de les ciutats per a l’abolició total de les armes nuclears. A desembre de 2008 són 2.536 ciutats de 133 països i regions. La Conferència d’alcaldes membres d’aquesta iniciativa té un estatus consultiu especial al Consell Econòmic i Social de l’Organització de les Nacions Unides.  

Associació Internacional de Ciutats Educadores

Web: www.edcities.org

Moviment de ciutats, representades pels seus governs locals, que assumeixen els principis de la Carta de Ciutats Educadores. Es va iniciar l'any 1990, amb motiu del I Congrés Internacional de Ciutats Educadores celebrat a Barcelona, i es va formalitzar com a Associació Internacional el 1994, en el III Congrés celebrat a Bolonya.

L'objectiu principal de la xarxa és treballar conjuntament en projectes i activitats per millorar la qualitat de vida dels habitants a partir de la seva implicació activa en l'ús i l'evolució de la  ciutat.

Association of Towns Awarded the European Prize

Web: http://europeprize.org   

L’Association of Towns Awarded the Europe Prize agrupa a les ciutats guardonades amb el Premi d’Europa de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, distinció assolida per la ciutat de Girona l’any 2016.

Cimera de Ciutats per a l’Alta Velocitat

Web: www.girona.cat/promocio

Les ciutats de Barcelona, Béziers, Carcassona, Figueres, Girona, Lleida, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan, Tarragona, Toulouse, treballen plegades en la Cimera de Ciutats per l’Alta Velocitat, constituïda l’any 2008 a Barcelona, amb l’objectiu de fer sentir la veu de les ciutats en el projecte d’interconnexió de les xarxes d’alta velocitat espanyola i francesa en el seu pas pels Pirineus Orientals.

Ciutats Amigues de la Infància d’UNICEF

Web: https://ciudadesamigas.org

Girona va rebre el reconeixement del Segell de reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància el 2016, entrant a formar part del Programa Ciutats Amigues de la Infància. És una iniciativa d’UNICEF per a promoure el compromís dels governs locals amb la Convenció sobre els Drets dels Nens. L’objectiu del Programa és que es dissenyin i implementin polítiques públiques eficaces per a millorar el benestar dels nens i nenes, defensant els seus drets, fomentant la seva participació i fent de les ciutats entorns més habitables.

Construint Europa amb les Autoritats Locals - Building Europe with Local Councillors

Web: https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_en 

Xarxa europea d’electes locals que té la finalitat d’acostar la ciutadania a la Unió Europea i la Unió Europea al món local a través d’una aliança entre les estructures del govern local i les del govern europeu.

Covenant of Mayors - Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia

Pla Local de Mitigació del Canvi Climàtic a Girona

Iniciativa de la Comissió Europea en matèria d'estalvi energètic i foment de les energies renovables per al 2020, amb l’objectiu d’impulsar en el món local l'assoliment de l'anomenat triple 20: reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte hivernacle, millorar un 20% l'eficiència energètica i incrementar un altre 20% l'ús d'energies renovables.

EU Core Net Cities Platform

Web: www.ferrmed.com/ACTIVITY/other-projects/2013-06-23 

La plataforma EU CORE NET CITIES, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona amb el suport de l’associació FERRMED, s’orienta a reforçar el treball de les xarxes de ciutats europees relacionades amb les xarxes transeuropees de transport, amb la finalitat de promoure un desenvolupament econòmic intel·ligent, inclusiu i sostenible, al mateix temps que la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Europea Cinemas

Web: www.europa-cinemas.org 
www.cinematruffaut.com 

Xarxa de cinemes creada el 1992 gràcies al finançament del Programa MEDIA de la Unió Europea i del Centre National de la Cinématographie, de la qual el Cinema Truffaut de Girona forma part. L'objectiu de la xarxa és promoure la difusió del cinema europeu mitjançant accions en comú i intercanvis d'informació i d'experiències.

El Cinema Truffaut juntament amb tres cinemes més -d’Hongria, Alemanya i Finlàndia-, jurat internacional del premi Europa Cinemas Label del Festival de Cannes 2012 a la millor pel·lícula europea de la Secció 15a Realitzadors.

European Cities Marketing

Web: www.europeancitiestourism.com 

Xarxa d’Oficines de Turisme i Convention Bureaus que té per objectius, entre d’altres, compartir expertesa i treballar conjuntament a nivell operatiu. L’Ajuntament de Girona n’és membre des de l’any 2007, any en el qual la xarxa aplega 134 membres.

Eurotowns. Xarxa de Ciutats Mitjanes Europees

Web: www.eurotowns.org 

Xarxa fundada l'any 1991 per a la promoció de la cooperació entre ciutats europees d'entre 50.000 i 250.000 habitants.

L'objectiu principal de la xarxa és: promoure la cooperació i l'intercanvi d'experiències en relació als reptes comuns, mediambientals, econòmics i socials que les ciutats petites i mitjanes europees han d'afrontar.

Consell Internacional d’Arxius – International Council on Archives (ICA)

Web: https://www.ica.org/en
www.girona.cat/sgdap/cat/projectes_paag.php

El Consell Internacional d’Arxius (ICA) és una organització internacional amb més de 1900 membres de 199 països. L’ICA es dedica a la gestió eficaç dels registres i a la preservació, cura i ús del patrimoni arxivístic mundial a través de la seva representació de professionals de l'arxiu i arxiu a tot el món. Des de l’Ajuntament de Girona a través dels professionals del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) es participa activament en dos dels seus grups d’experts: el grup d’experts en gestió de registres físics i digitals (EG-MDPR) i el grup d’experts dedicat als arxius fotogràfics i audiovisuals (PAGG), aquest darrer liderat i coordinat pel CRDI.

Living.in-EU

Web: https://living-in.eu/

Espai de col·laboració entre ciutats i comunitats per a pensar conjuntament en solucions digitals pels reptes col·lectius en els que ens trobem. Les solucions digitals són molt diverses i busquen respostes a qüestions de mobilitat urbana sostenible, eficiència energètica, habitatge sostenible, serveis públics digitals i governança cívica, entre d’altres.

Michael Culture Association

Web: www.michael-culture.eu/ 
www.girona.cat/sgdap/cat/projectes_michael.php 

Michael Culture és una associació dedicada a la valorització del patrimoni cultural europeu vinculada a altres grans xarxes europees del patrimoni cultural, com Europeana. L’associació compta amb una xarxa de més de 150 organitzacions públiques i privades que representen a 22 països de la Unió Europea, principalment museus.

Netwerc H20 - Network for Water in European Regions and Cities

Web: www.netwerch2o.eu 

La xarxa NETWERC H2O té per objectiu promoure i desenvolupar pràctiques sostenibles relacionades amb la gestió de l'aigua i esdevenir un canal eficient de comunicació, intercanvi i actualització en matèria d'ús de tecnologies intel·ligents en benefici de les comunitats locals de les ciutats, pobles i viles.

Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals (OPATL)

Web: http://blogstv.laxarxa.com/observatori/
www.girona.cat/sgdap/cat/projectes_opatl.php 

L’Observatori Permanent d’Arxius i Televisions Locals és un projecte de col·laboració entre diversos organismes i institucions, la missió del qual és vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental generat en el marc de les televisions locals de Catalunya i Andorra.

Photoconsortium

Web: www.photoconsortium.net

www.girona.cat/sgdap/cat/projectes_photoconsortium.php

Photoconsortium, el Consorci Internacional per l’Herència Fotogràfica és una associació sense ànim de lucre que té com a objectiu la millora i promoció de la cultura i el patrimoni fotogràfics. L’associació està integrada per 34 socis de 12 Estats membres. El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona és soci fundador de l’associació.

Refugis World Nature

Web: https://wnature.org/es/

La Fundació World Nature és una ONG sense ànim de lucre que es dedica a la conservació de la natura, a la cooperació al desenvolupament i a l'educació i la divulgació ambiental en l'àmbit territorial de Catalunya i l'Estat espanyol. L'objectiu del projecte Refugis WN de Fauna i Flora és fer una tasca de conservació de la natura propera a partir del treball en comú entre la ciutadania, les empreses i les institucions mitjançant la conversió de petits espais en un autèntic refugi per a la fauna i la flora autòctona. L'Ajuntament de Girona ha designat l'espai dels jardins de la Devesa com a Refugi WN de Fauna i Flora a la ciutat.

ResArtis

Web: https://resartis.org
www.bolit.cat/cas/index.html 

Res Artis és una xarxa internacional de residències d’artistes d’arreu del món que compta amb més de 550 membres en 75 països. La xarxa dona suport i connecta les residències, promou i defensa la importància de les residències en la societat actual, i proporciona recomanacions en relació a la recerca i polítiques de mobilitat cultural. El Bòlit (centre d’art contemporani de l’Ajuntament de Girona) forma part de la xarxa.
 

Xarxa Mundial de Ciutats de l'Aprenentatge de la UNESCO

Web: https://uil.unesco.org/es/aprendizaje-largo-de-vida/ciudades-del-aprendizaje 

La Xarxa Mundial de Ciutats de l’Aprenentatge de la UNESCO és una xarxa orientada a la política internacional que proporciona inspiració, know-how i intercanvi de bones pràctiques entre ciutats de tot el món. La xarxa dona suport i millora la pràctica de l’aprenentatge al llarg de la vida en ciutats d’arreu del món, promou el diàleg de polítiques i l’aprenentatge mutu entre les ciutats, forjant vincles, fomentant associacions, proporcionant el desenvolupament de capacitats i desenvolupant instruments per estimular i reconèixer els progressos realitzats en la creació de ciutats de l’aprenentatge.

Xarxa Trampoline

Web: https://ca.reseau-trampoline.eu/la-red 
www.girona.cat/estacio 

La Xarxa Trampoline és una estructura formada per professionals de diferents àmbits (joventut, educació, ocupació, educació no formal, etc.) situats en el territori fronterer d’Espanya, França i Andorra, que es coordinen amb l’objectiu comú de donar suport, facilitar i promoure la mobilitat transfronterera de joves per a obtenir una primera experiència professional, ampliar la seva formació o dur a terme una idea emprenedora amb perspectiva transfronterera.