Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Ciutats agermanades | Relacions Externes

Ciutats agermanades amb Girona

L’agermanament entre dues ciutats implica establir de forma oficial uns lligams de cooperació mútua i el compromís de millorar la coneixença i l’ajuda bilateral. Els agermanaments neixen com una iniciativa posterior a la Segona Guerra Mundial al marc del procés d’integració europea per a promoure el coneixement mutu i l’intercanvi d’experiències entre els territoris europeus. Més tard, neixen els agermanaments de cooperació pel desenvolupament.

Girona ha celebrat dos agermanaments amb altres ciutats europees, amb Albi de França i Reggio Emilia d’Itàlia, i dos agermanaments de cooperació al desenvolupament amb les ciutats de Bluefields a Nicaragua i l’assentament de Farsia al Sàhara Occidental.