Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible | Sostenibilitat

Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible

Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible (TTFS)

Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible (TTFS)

Girona, a través de la regidoria de Sostenibilitat, col·labora amb Lleida i Perpinyà dins del programa de Turisme Transfronterer Fluvial Sostenible (TTFS) per promocionar un turisme saludable de descoberta dels espais fluvials del Ter, Tet, Fluvià i Segre.

Aquest projecte treballa amb la filosofia de continuar adequant els espais naturals més propers al riu perquè conservin els seus valors ecològics, i oferir l'oportunitat a la població de redescobrir i gaudir de la natura més pròxima de forma segura, senzilla i tranquil·la. L’any passat en el marc del projecte TTFS es va realitzar l’Aplec dels 4 Rius i tot que enguany s’havia de realitzar el segon aplec durant aquesta primavera, aquest s'ha posposat per a l’any 2021.

L’objectiu principal d’aquest projecte és el desenvolupament de l’activitat turística vinculada als cursos fluvials, sempre amb un caràcter sostenible i respectuós amb l’entorn natural, i també ajudar a recuperar aquests espais per al gaudi de la població local. El repte consisteix en fer-ho de manera conjunta entre els diversos territoris, disposant així d’una oferta molt més àmplia i completa a ulls de la demanda, i creant sinèrgies i economies d’escala pel que fa a la promoció i a la comunicació del producte global.

En el marc d’aquesta iniciativa, els socis volen crear un nou producte turístic conjunt d’itineraris fluvials, entorn als conceptes de turisme fluvial, ciclisme, mediambiental, sostenible i transfronterer, que posarà en valor els diferents actius i recursos turístics dels territoris que en formen part, agrupats a partir d’un eix principal: el turisme d’itinerància sostenible.

A Girona, per mitjà d’aquest projecte es realitzarà:

  • La continuïtat del carril bici per enllaçar el barri de Pont Major i Campdorà fins al límit municipal amb Celrà.
  • També s’estan realitzant diverses millores en l’hàbitat al llarg del riu Ter com són l’eliminació d'espècies exòtiques invasores, la plantació d'arbrat, o la ja inaugurada escala de peixos situada sota el pont de Pedret a la confluència Onyar-Ter.
  • També es realitzaran millores en els accessos al riu perquè la població hi pugui accedir amb més facilitat i gaudir de tota la riquesa paisatgística i natural que atresora.

La iniciativa TTFS és també un element de dinamització del turisme verd i blau de manera conjunta amb les ciutats de Lleida, Perpinyà i Girona.

El programa INTERREG POCTEFA – TTFS està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona de frontera entre Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.