Header: Ajuntament de Girona

Ajuntament de Girona

Menú de navegació

Avís legal | General del web municipal

Avís legal

Identificació del titular del web

Titular del web: Ajuntament de Girona
NIF: P1708500B
Direcció: Plaça del Vi, 1 (17004 –Girona)
Nom de domini: www.girona.cat
Adreça electrònica: ajuntamentinforma@ajgirona.cat
Telèfon: 972 419 000 / 972 419 010

Finalitat del web

Aquest web ofereix i difon informació dels serveis, activitats i iniciatives municipals.

Propietat intel·lectual i industrial

Podeu reutilitzar els continguts que apareixen en aquest web sempre que respecteu:

  • Els límits permesos a la corresponent llicència Creative Commons.
  • La informació i els documents als quals no és aplicable la normativa sobre reutilització de la informació del sector públic.
  • L’ús exclusiu de l’escut i logotips oficials de l’Ajuntament de Girona per a activitats o iniciatives que comptin amb el suport explícit de l’Ajuntament o autorització corresponent.

En el cas de dubte podeu presentar una sol·licitud al registre d’entrada de l’Ajuntament de Girona.

Protecció de dades personals

Per obtenir informació sobre el tractament de les vostres dades personals, accediu a l’enllaç següent: www.girona.cat/dadespersonals

Exclusions i reserva de drets

L’Ajuntament de Girona vetllarà perquè la informació que contingui el web sigui veraç i estigui actualitzada. Quant als enllaços, s’ofereixen únicament per facilitar la recerca d’informació, però no s’exerceix cap control sobre els de tercers.

L’Ajuntament de Girona podrà modificar aquest avís legal, així com els continguts i serveis que hi apareixen, sempre que ho consideri oportú.

La informació i el contingut del web no substitueix l’obligació legal de publicar els actes administratius en butlletins, diaris i altres mitjans oficials.

Jurisdicció i legislació aplicables

L’ús del web es regeix per la legislació vigent i qualsevol reclamació se sotmetrà a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.