Header: Perfil del Contractant

Perfil del contractant

Ruta de navegació

Contractació pública | Perfil del contractant

Contractació pública

El Portal de Licitacions Electròniques de l'Ajuntament de Girona (PIXALWARE) ja no és operatiu.

A partir d'ara només s'utilitzarà la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, que a través l’eina del Sobre Digital que té integrada es poden enviar les proposicions.

Bàner: Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

Ajuda i suport tècnic | Perfil del Contractant

Ajuda i suport tècnic

Perfil del Contractant

Telèfon:
Telèfon 900 924 009 + extensió 1 (canal preferent per incidències que es produeixin en les últimes 24 h del termini de presentació d’ofertes).

A/e:
sau.tic@pautic.gencat.cat
De dilluns a divendres de 8 a 20 h i indiqueu en l’assumpte del correu “Codi 31: PSCP-eines de licitació electrònica” i indiqueu en el missatge la informació que trobareu a la pàgina d'ajuda i suport

Web:
Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Servei de Contractació i compres:
Plaça del Vi, 1
Telèfon: 972 419 021
contractacioicompres@ajgirona.cat

Anuncis de licitacions i enviament de propostes | Perfil del contractant

Tipus de contractesContracte menor 1Procediment  obert simplificat abreujatProcediment obert simplificat
Serveis<15.000 €<60.000 €<=100.000 €
Subministraments<15.000 €<60.000 €<=100.000 €
Obres<40.000 €<80.000 €<=2.000.000€
Els contractes menors de serveis i subministraments a partir de 3000 € i els contractes menors d’obres a partir de 15.000 €, es publicaran al Portal de licitacions electròniques de l'Ajuntament de Girona.

Carrusel bàners: Perfil del contractant