Header: Perfil del Contractant

Perfil del contractant

Ruta de navegació

Ajuda i suport tècnic | Perfil del Contractant

Ajuda i suport tècnic

Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Si sou una empresa i teniu una consulta sobre algun aspecte relacionat amb una licitació concreta, us heu de posar en contacte ambl’òrgan de contractació que correspongui, a través de l’adreça que consti a aquest efecte als plecs o al perfil de contractant de l’entitat.

Si sou una empresa que esteu licitant electrònicament fent ús dels serveis de la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) i teniu una incidència o consulta tècnica en la preparació o enviament de l’oferta o altres consultes relacionades amb la PSCP, us heu de posar en contacte amb el servei d’atenció a l’usuari SAU TIC (de dilluns a divendres de 8 a 20 h), mitjançant els canals següents: 

 • Bústia de l'adreça electrònic sau.tic@pautic.gencat.cat. Indiqueu en l’assumpte del correu “Codi 31: PSCP-eines de licitació electrònica” i indiqueu en el missatge la informació següent:
  - Data i hora de la incidència
  - Codi d’expedient
  - Òrgan de contractació
  - Data i hora límit de presentació de l’oferta
  - Nom de l’empresa i dades de contacte
  - Captura de pantalla amb el missatge d’error
  - Descripció de les operacions realitzades i del problema sorgit
 •  Telèfon 900 924 009 + extensió 1 (canal preferent per incidències que es produeixin en les últimes 24 h del termini de presentació d’ofertes)

Recordeu:

→ Us heu de comunicar amb el suport a persones usuàries seguint aquestes instruccions. En cas contrari, la resposta podria demorar-se.

→ És responsabilitat de les empreses licitadores contactar amb el servei de suport amb l’antelació necessària suficient per poder rebre’n el suport que requereixen.