Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Cementiris de Girona | Sostenibilitat

Cementiris de Girona

El servei de cementiris està regulat pel Reglament dels cementiris municipals, aprovat el 10 d'octubre de 1995 i publicat al BOP número 50 de data 11 de novembre de 1995.

Cementiris municipals (adreces) | Sostenibilitat

Cementiris municipals

Cementiri Municipal de Girona
Ctra. de Sant Feliu, 17 - 17004 Girona
972 226 788 - 667 161 726
Plànol de la distribució dels departaments.
De l'1 d'octubre al 30 d'abril, de 9 a 18 h
De l'1 de maig al 30 de setembre, de 9 a 19 h

Nou Cementiri Municipal de Girona
Disseminat Vila-roja, 6 - 17004 Girona
972 226 788 - 667 161 726
De l'1 d'octubre al 30 d'abril:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 15 a 18 h. 
Dissabtes de 9 a 18 h. Diumenges de 9 a 13 h.
De l'1 de maig al 30 de setembre:
De dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 19 h. 
Dissabtes de 9 a 19 h. Diumenges de 9 a 13 h.

Cementiri de Santa Eugènia
C. Montnegre, 45 - 17005 Girona 
972 226 788 - 667 161 726
Dissabtes, diumenges i festius
De l'1 d'octubre al 30 d'abril, de 9 a 18 h.
De l'1 de maig al 30 de setembre, de 9 a 19 h.

Cementiri de Sant Daniel
Disseminat Sant Daniel, 24 - 17007 Girona
972 226 788 - 667 161 726
Dissabtes, diumenges i festius
De l'1 d'octubre al 30 d'abril, de 9 a 18 h.
De l'1 de maig al 30 de setembre, de 9 a 19 h.

Cementiri de Palau-Sacosta
C. Església de Sant Miquel, 7 - 17003 Girona
972 226 788 - 667 161 726
Dissabtes, diumenges i festius
De l'1 d'octubre al 30 d'abril, de 9 a 18 h.
De l'1 de maig al 30 de setembre, de 9 a 19 h.

Serveis funeraris | Sostenibilitat

Serveis funeraris

Hi ha dues empreses autoritzades a Girona:

Mémora Servicios Funerarios, SL
Ctra. de Sant Feliu, 36-38
17004 - GIRONA
Tel.: 900 231 132
Ae: tanatorigirona@memora.es
Web: www.memora.es

ÁLTIMA. SF Integrals Girona, SL
C/ Can Pau Birol, 19-21
17005-GIRONA
Tel: 872 55 05 81
Tel. servei 24 h: 900 230 238
Ae: tanatorigirones@altima-sfi.com 
Web: www.altima-sfi.com 

Cementiris parroquials (adreces) | Sostenibilitat

Cementiris parroquials

Cementiri parroquial de Pont Major
C. Illa la Palma, 1 - 17007 Girona
972 219 016 - 609 774 173

Cementiri parroquial de Campdurà
Disseminat de Campdorà 95, BS-2 - 17007Girona
972 219 016 - 609 774 173