Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de Girona | Sostenibilitat

Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de Girona

L’any 2014, davant l’evidència que el canvi climàtic ja era una realitat, la Unió Europea va llançar una nova iniciativa per implicar el món local en l’adaptació en front el canvi climàtic: Alcaldes per l’Adaptació (Mayors adapt).

Es va considerar la necessitat de reformular el Pacte d’alcaldies per integrar l’adaptació al canvi climàtic i per incorporar uns objectius de reducció més ambiciosos i que anessin en la mateixa línia que els objectius europeus. Així doncs, en la Cerimònia del Pacte d’alcaldies del 15 d’octubre de 2015 es va presentar el Pacte d’alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) que es basa en tres pilars:

  1. Mitigació
  2. Adaptació
  3. Energia segura, disponible i sostenible.

El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PACES) és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local. Conté les accions que cada ens local ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030, i anar més enllà de la reducció del 40% de les emissions de CO2 respecte les emissions del 2005 al seu terme.

En aquest sentit, l'11 d'abril de 2016, l’Ajuntament de Girona aprova per Ple municipal l’adhesió a la nova iniciativa, que preveu reduir les emissions del seu municipi en un 40% als 2030 a través d’accions en eficiència energètica i energies renovables i incrementant la seva resiliència adaptant-se als impactes del canvi climàtic.

El 10 d’abril de 2017 el Ple municipal va aprovar el “Pla d’acció pel clima i l’energia sostenible” (PACES) de Girona. El PACES de Girona consta de:

  • 27 ACCIONS DE MITIGACIÓ al canvi climàtic i planteja la reducció de 199.073 tCO2eq per a l’any 2030, un 42% sobre el total de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’àmbit PAES de l’any 2005, complint els objectius europeus de reduir almenys un 40% les emissions de GEH. Les 27 accions de mitigació esmentades es classifiquen en 5 àmbits: edificis (municipals, residencials i terciaris), enllumenat públic, transport municipal (públic i privat), producció local d’energia i altres.
  • 17 ACCIONS D’ADAPTACIÓ al canvi climàtic, les quals s’agrupen en 4 àmbits: cicle de l’aigua, protecció civil, salut/serveis socials i verd urbà.;