Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de Girona | Sostenibilitat

Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de Girona

Durant la Cerimònia del Pacte d’alcaldies del 15 d’octubre de 2015 es va presentar la iniciativa del Pacte d’alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible, el qual que es basa en tres pilars:

  1. Mitigació
  2. Adaptació
  3. Energia segura, disponible i sostenible.

Els municipis adherits al nou Pacte d’alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible es comprometen a executar accions per assolir reduccions d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de com a mínim el 40% a l’any 2030 respecte l’any 2005 i l'adopció d'un enfocament conjunt per abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. En aquest sentit, l'11 d'abril de 2016, l’Ajuntament de Girona va aprovar per Ple municipal l’adhesió a la nova iniciativa.

El 10 d’abril de 2017 el Ple municipal va aprovar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES, també anomenat PAESC) de Girona, un document estratègic de planificació energètica i climàtica local on s’estableixen les accions de mitigació i d'adaptació, per anar més enllà de la reducció del 40% de les emissions de CO2 respecte les emissions de l'any 2005.

El PACES o PAESC de Girona consta de:

  • 27 ACCIONS DE MITIGACIÓ al canvi climàtic. Es planteja una reducció de 199.073 tones de CO2 per a l’any 2030, un 42% sobre el total de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) de l’àmbit PAES de l’any 2005, per tal de complir amb els objectius europeus de reduir almenys un 40% les emissions de GEH. Les 27 accions de mitigació esmentades es classifiquen en 5 àmbits: edificis (municipals, residencials i terciaris), enllumenat públic, transport municipal (públic i privat), producció local d’energia, entre d'altres.
  • 17 ACCIONS D’ADAPTACIÓ al canvi climàtic, les quals s’agrupen en 4 àmbits: cicle de l’aigua, protecció civil, salut/serveis socials i verd urbà.

Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de Girona