Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació | Sostenibilitat

Registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació

Què és un establiment minorista?

Un establiment minorista d’alimentació és aquell en el qual es duu a terme la manipulació, preparació, elaboració o transformació d'aliments i l’emmagatzematge en el punt de venda o lliurament a la persona consumidora final o a una col·lectivitat, in situ o a distància.

S'inclouen els locals ambulants o provisionals, els magatzems de suport i les instal·lacions en les quals amb caràcter principal es realitzin operacions de venda a la persona consumidora final, així com establiments de restauració i hostaleria.

Registre municipal d’establiments alimentaris

Cada municipi ha de disposar d’un registre municipal d'establiments alimentaris, amb l’objectiu de protegir la salut de les persones a través de la informació actualitzada d’acord amb la legislació vigent.

Així doncs, per a la correcta gestió i planificació de la funció inspectora, l’Ajuntament de Girona disposa d'un cens dels establiments i activitats minoristes d’alimentació d’on es recullen les dades necessàries per identificar-los i classificar-los.

Per la inscripció al registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació s’ha de tramitar la declaració responsable en matèria de seguretat alimentària juntament amb l’obertura de l’activitat.