Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Seguretat alimentària | Sostenibilitat

Seguretat alimentària

El concepte de seguretat alimentària als països desenvolupats es refereix principalment a la garantia d'innocuïtat dels aliments i també al compliment de les condicions relacionades amb la percepció, la confiança, els interessos i les expectatives de la ciutadania. Comprèn les mesures i pràctiques que han de garantir la seguretat i la innocuïtat dels aliments per al consum humà, des de la producció fins al consumidor final.

Existeixen diferents perills associats amb l'alimentació que poden afectar la seguretat alimentària i donar lloc a una contaminació que pot causar un dany a la salut del consumidor.

Informació d'interès (llistat temàtics) | Seguretat alimentària

Recomanem

Guies de pràctiques correctes d’higiene, reconegudes de manera oficial per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, esdevenen documents de referència pel que fa als requisits que s’han de complir.

Aquestes guies són uns documents que ajuden l’operador a implantar l’autocontrol i no l’eximeix de complir les normatives publicades amb posterioritat.

Manual bàsic de manipulació d’aliments

Aquest document pretén oferir informació i capacitació als professionals del sector alimentari per adquirir les habilitats fonamentals en totes les fases de la cadena de producció i garantir el servei d’aliments segurs als consumidors.

Més informació

Guia per a l’aplicació dels autocontrols als establiments minoristes d’alimentació

Aquesta guia pretén proporcionar una eina senzilla i pràctica als manipuladors d’aliments per facilitar la implementació d’autocontrols, basats en els principis APPCC (anàlisis de perills i punts de control crítics) amb la finalitat de garantir la seguretat dels aliments que es produeixen, s’elaboren, se serveixen i/o es venen als establiments alimentaris.

Més informació

Guia de pràctiques correctes d'higiene per als restaurants

Text consensuat i molt pràctic per a totes les persones implicades en el compliment de les normatives higienicosanitàries aplicables i vigents als restaurants.

Més informació

Guia de pràctiques correctes d’higiene per a carnisseries, cansaladeries i xarcuteries

Document adreçat als responsables de petits establiments carnis per facilitar la implantació dels autocontrols i l’aplicació de bones pràctiques amb l’objectiu final de produir aliments segurs i de qualitat.

Més informació

Recomanacions per a la preparació segura del sushi

Mesures de control de la higiene simples i efectives que es poden implementar en els restaurants per tal de reduir el risc que el sushi transmeti infeccions als consumidors.

Més informació

Seguretat alimentària (enllaç més info) | Sostenibilitat

Logos ODS (info) Seguretat alimentària | Sostenibilitat

Accions vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, principalment al:

Carrusel bàners: Objectius de desenvolupament sostenible 2023 | Seguretat alimentària

Sabíeu que... Seguretat alimentàri | Sostenibilitat

Sabíeu que...?

Els establiments del sector de l'hostaleria i restauració hauran d'oferir sempre als consumidors, clients o usuaris dels seus serveis, la possibilitat de consum d'aigua no envasada de manera gratuïta i complementària a l'oferta del mateix establiment.

Més informació

Per prevenir les malalties transmeses pels aliments és important respectar unes normes d’higiene durant la preparació i la conservació dels menjars, que ajuden a garantir que els aliments siguin segurs: netejar, separar, coure i refredar.

Com evitar les malalties transmeses pels aliments?