Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Sequera | Sostenibilitat

Sequera - Fase de preemergència

Per decret d'alcaldia de 15 de juny de 2023 es va activar el Pla d'emergència per sequera del municipi de Girona i l'aplicació de les mesures que s'hi detallen. Vista la vigent situació de preemergència per sequera a Catalunya s'ha acordat implementar noves mesures d'estalvi.

Com estalviar aigua | Sostenibilitat

Com estalviar aigua

Ens aixequem i anem al bany a prendre una dutxa. Obrim l'aixeta i en surt aigua. Hem de rentar plats després de dinar, obrim l'aixeta de la cuina i en surt aigua. Premem el botó d'engegar la rentadora i el primer soroll que sentim és el de l'aigua que entra a la màquina. A continuació us oferim alguns consells per estalviar aigua.

 • Dutxem-nos en comptes de banyar-nos, n'estalviarem fins a 90 litres en cinc minuts.
 • Si l'aigua de la dutxa triga a estar calenta, utilitzem un cubell per recollir l'aigua freda i utilitzem-la després per altres usos, per exemple per fregar, per al lavabo, o per regar. Quan esperem a la dutxa que l’aigua surti calenta deixem d’aprofitar des de 5 a 10 litres aproximadament.
 • Canviem la carxofa de la dutxa per una de moderna i eficient en la despesa d’aigua.
 • Una bona part de l’aigua que utilitzem a la cuina la fem servir per netejar i rentar aliments, bullir o cuinar al vapor. Aquesta mateixa aigua podrem fer-la servir per regar les plantes sempre que sigui apta (que no estigui salada o se li hagi afegit algun producte) o altres usos.
 • Tanquem l'aixeta mentre rentem els plats, mentre ens ensabonem a la dutxa i mentre ens rentem les dents, deixarem de llençar 20 litres d'aigua.
 • Evitem utilitzar el lavabo com una paperera.
 • En comprar un electrodomèstic mirem l'etiqueta d'eficiència. Triem aparells que tinguin la categoria A, ens ajudaran a estalviar aigua i energia i ho notarem a les factures.    
 • Els electrodomèstics ens fan més fàcil la vida. Per estalviar aigua i energia omplim bé el rentaplats i la rentadora.
 • Si tenim balcó o jardí, procurem de plantar flors i plantes que siguin del nostre clima mediterrani. Podem cultivar plantes aromàtiques per després utilitzar-les a la cuina (julivert, menta, romaní, etc.) o perquè espantin els mosquits a l'estiu, com ho fa l'alfàbrega, per exemple.
 • Tinguem cura de les instal·lacions, evitem que hi hagi aixetes que degotin.
 • Si disposem de dispositius de reducció de cabal podem arribar a consumir un 50% menys d’aigua.
 • Amb la implementació de les noves mesures per l’estat d’excepcionalitat per sequera, només es poden dur a terme regs de supervivència d'arbres o plantes. Si recollim l’aigua apta pel reg de les activitats quotidianes en galledes o altres recipients podem aprofitar per regar els arbrers propers a casa nostra i ajudar a mantenir la flora i fauna de Girona.  

Polítiques municipals per l'estalvi d'aigua | Sostenibilitat

Polítiques municipals per l'estalvi d'aigua

L'Ajuntament de Girona ha proposat una sèrie de mesures encaminades a l'estalvi d'aigua i l'eficiència en el consum en el conjunt d'edificis municipals i en els serveis. En concret les actuacions engegades són:

 • Plantació d'espècies mediterrànies
  Substitució progressiva de les plantes i flors de temporada dels parcs i jardins de la ciutat per plantes mediterrànies. D'aquesta manera estalviem aigua, pel fet que estan adaptades al nostre clima, i recursos econòmics, ja que són més resistents i no cal canviar-les cada any.
 • Tractament d'aigua de piscines amb rajos ultraviolats
  Amb aquest tractament es depura l'aigua sense necessitat d'afegir-hi clor. A més té l'avantatge que no cal buidar la piscina un 5% del seu volum cada dia com amb el sistema anterior, amb l'estalvi d'aigua que això comporta tenint en compte que es tracta de grans volums d'aigua. Aquest tractament s'està aplicant a la piscina municipal de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla.
 • Repartiment airejadors
  Durant la sequera de 2008 es van repartir als domicilis més de 33.000 airejadors estalviadors d'aigua per a les aixetes. A les oficines de les Aigües a Girona se'n van repartir cap a 5.000 i uns 3.000 directament des de l'Ajuntament. Amb aquests airejadors s'aconsegueix un cabal menor amb la mateixa eficiència.
 • Sistemes reductors de pressió
  Amb aquests sistemes es redueix el consum amb l'aplicació de mesures com disminuir la pressió de la xarxa a l'interior dels habitatges, segons l'article 7.1.2 del Reglament del servei municipal d'abastament i distribució d'aigua potable.
 • Promoció de l'estalvi i ús racional de l'aigua
  En el sistema de Girona s'incorporen els objectius de "promoció de l'estalvi i ús racional de l'aigua" i de "millora d'informació a l'usuari en els aspectes del consum i qualitat d'aigua".
 • Sistemes d'estalvi en el reg
  Qui no ha vist mai uns aspersors regant mentre plou? Progressivament es van substituint els sistemes de reg en parcs i jardins per uns que reguen tenint present el grau d'humitat que detecten automàticament a la zona a regar. Aquests sistemes incorporen un control remot a través d'internet que permet controlar-los i detectar fuites.