Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Les fonts de Girona. Analítiques i qualitat de l'aigua | Sostenibilitat

Les fonts de Girona

Analítiques i qualitat de l'aigua

Les fonts de Girona estan connectades a la xarxa pública de la ciutat i, per tant, s'inclouen dins el sistema de qualitat d'aigües per al consum. L'excepció són la font d'en Fita, la font del Bisbe i la font del Ferro, les quals es troben situades a la vall de Sant Daniel. També s'hi inclou la font de la teula, situada a la zona del Parc d'en Pitus. Consulteu els resultats del control de qualitat d'aquestes fonts en la taula següent.

Analítiques de l'aigua de les fonts naturals
Nom Data de l'anàlisi Analítica del control 1
Font del Bisbe 11/06/20 No apta per al consum
Font d'en Fita 11/06/20 No apta per al consum
Font del Ferro 11/06/20 No apta per al consum
Font de la Teula 11/06/20 No apta per al consum

1 Qualitat de l'aigua segons paràmetres analitzats, amb valor paramètric (Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer)