Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Les fonts de Girona. Analítiques i qualitat de l'aigua | Sostenibilitat

Les fonts de Girona

Analítiques i qualitat de l'aigua

Les fonts de Girona estan connectades a la xarxa pública de la ciutat i, per tant, s'inclouen dins el sistema de qualitat d'aigües per al consum. L'excepció són la font d'en Fita, la font del Bisbe i la font del Ferro, les quals es troben situades a la vall de Sant Daniel. També s'hi inclou la font de la teula, situada a la zona del Parc d'en Pitus. Consulteu els resultats del control de qualitat d'aquestes fonts en la taula següent.

Analítiques de l'aigua de les fonts naturals
NomData de l'anàlisiAnalítica del control 1
Font del Bisbe15/11/21No apta per al consum
Font d'en Fita15/11/21No apta per al consum
Font del Ferro15/11/21No apta per al consum
Font de la Teula11/05/21No apta per al consum

1 Qualitat de l'aigua segons paràmetres analitzats, amb valor paramètric (Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer)