Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Projecte "la Vora" de Girona (menú) | Sostenibilitat

Inici Projecte "la Vora" de Girona | Sostenibilitat

Girona 'Vores' és un ambiciós projecte de ciutat que vol apropar la natura als ciutadans per oferint-los espais verds i blaus per al benestar, la salut, l'esport i el gaudi del paisatge. La proposta es posar en xarxa tots els paisatges i espais naturals a tocar de Girona, sovint fraccionats i desconnectats com una gran infraestructura verda accessible. L'ambició és convertir la 'vora' en el major equipament públic de la ciutat, en bona mesura ja ho és. I és que la vora de Girona és extraordinàriament diversa i propera: des de les terrasses i fortificacions de les Pedreres i Montjuïc, les ribes del Ter, Onyar, Galligants, Bullidors, Güell, Masrocs... la plana i horta de Campdorà i Santa Eugènia, l'auroneda de Torre Gironella, les rouredes de Palau i una miríada de racons.

Els gironins cada cop fan un ús més actiu del seu temps lliure. Curses i passejades de totes natures, cicloturisme, BTT, ... els espais verds del centre de la ciutat no tenen la capacitat, ni la natura per acollir aquestes activitats, requereixen d'espais més amplis, camins amb major distància, més tranquils, segurs i paisatgísticament més plaents. És el moment de girar la mirada cap a la natura i el paisatge de la vora de la ciutat i gestionar-lo com el gran recurs des-estimat de la ciutat, fins ara. Ho veiem en els camins de Sant Daniel o les Vies Verdes, que moren d'èxit. La demanda supera l'oferta i és previsible que una nova oferta de proximitat generarà major demanda, alhora que major qualitat de vida i estima pel patrimoni paisatgístic de la ciutat. D'aquí l'oportunitat de gestionar i relligar tots els espais naturals a tocar a la ciutat, per alhora posar-los a disposició d'un lleure responsable dels ciutadans i per millorar la diversitat del mosaic ecològic i els serveis ecosistèmics.

'La vora' és extensa, envolta tota la ciutat, els 13 bucles i 30 parcs naturbans que es proposen, tenen una extensió d'unes 600 Ha, a terme, multiplicant x 8 els parcs urbans existents a la ciutat i equivalent a 20 vegades el parc de la Devesa.

'La vora' és distributiva, envolta tots els barris de la ciutat, no només al centre, i per tant és a la vora de tothom.

'La vora' és de natura austera. El paisatge de la vora, no s'ha  de transformar, s'ha de millorar la gestió, s'ha  de connectar, millorar-ne l'accessibilitat i la diversitat. El cost d'aquesta gestió i micro-intervenció és molt menor que el d'intervenir en un parc o projecte urbà.  És un projecte extensiu i distributiu més que no intensiu.

El projecte de 'la vora' es centra en les transicions entre el teixit urbà i els espais pròpiament naturals, en la franja perifèrica de la ciutat, en uns espais a mig camí entre l'urbà i el natural i que sovint s'han donat l'esquena. El projecte de la vora s'adapta al període de precarietat pressupostària i posa l'accent amb la gestió diferenciada del medi natural i el millorar els espais paulatinament,  el que permet posar a disposició dels ciutadans amplis espais naturbans a cost molt baix.

Finalment el 'projecte de la vora'  ja comença a ser una realitat, des de 2014  s'han realitzat varis projectes pilot a les Ribes del Ter, les Pedreres i d'altres com a la Muntanya de Montjuic i Ribes de l'Onyar a la Creueta. De l'ordre de 120 Ha, on s'hi fa gestió diferenciada i que s'han posat a la disposició dels ciutadans.

PROJECTE MARC. Maig 2018
Per a una Infraestructura Verda Multifuncional a "la Vora" de Girona
Dossier de premsa

Bucles de l'1 al 4 Bucles del 5 al 8 Bucles del 9 al 13

Plànols del Projecte "la Vora" de Girona | Sostenibilitat

Plànols

Visió

V.01 Quan ‘la vora’ era perifèria 2014. A0 / 1:10.000.
V.02 Una visió per a ‘la vora’. A0 / 1:10.000.
V.03 ‘La vora’ ‐ bucles. A1/ 1:10.000
V.04 Parcs Naturbans de ‘vora’. Visió. A0 / 10.000
V.05
Parcs Naturbans de ‘vora’ en xifres. A0 / 10.000
V.06 La Vora ‐ Plans d’actuació. A0 / 1:10.000.


Gestió bucle a bucle

1. Campdorà, del Ter a les Gavarres

1.1 Visió: objecte & estratègia
1.2 Parcs Naturbans
1.3 Pla d’Actuació
1.4 Pla d’Actuació + planejament

2. Les Deveses del Pont

2.1 Visió: objecte & estratègia
2.2 Parcs Naturbans
2.3 Pla d’Actuació
2.4 Pla d’Actuació + planejament

3. Muntanya de Montjuïc, un bastió i cinc torres

3.1 Visió: objecte & estratègia
3.2 Parcs Naturbans
3.3 Pla d’Actuació
3.4 Pla d’Actuació + planejament

4. Sant Daniel. La Vall del Galligants

4.1 Visió: objecte & estratègia
4.2 Parcs Naturbans
4.3 Pla d’Actuació
4.4 Pla d’Actuació + planejament

5. Muntanya de les Pedreres, el balcó de Girona

5.1 Visió: objecte & estratègia
5.2 Parcs Naturbans
5.3 Pla d’Actuació
5.4 Pla d’Actuació + planejament

6. Girona‐est, de l'Onyar a les Gavarres

6.1 Visió: objecte & estratègia
6.2 Parcs Naturbans
6.3 Pla d’Actuació
6.4 Pla d’Actuació + planejament

7. Montilivi ‐ Creueta, la Cresta de l'Onyar

7.1 Visió
7.2 Parcs Naturbans
7.3 Pla d’Actuació
7.4 Pla d’Actuació + planejament

8. Boscos de Palau, la corona forestal

8.1 Visió: objecte & estratègia
8.2 Parcs Naturbans
8.3 Pla d’Actuació
8.4 Pla d’Actuació + planejament

9. Güell‐Masrocs, la Plana agrícola

9.1 Visió: objecte & estratègia
9.2 Parcs Naturbans
9.3 Pla d’Actuació
9.4 Pla d’Actuació + planejament

10. Les Hortes de Santa Eugènia, l'horta del Ter

10.1 Visió: objecte & estratègia
10.2 Parcs Naturbans
10.3 Pla d’Actuació
10.4 Pla d’Actuació + planejament

11. Les Deveses de Domeny

11.1 Visió: objecte & estratègia
11.2 Parcs Naturbans
11.3 Pla d’Actuació
11.4 Pla d’Actuació + planejament

12. Riera de Bullidors ‐ Puig d'en Roca, la porta a Sant Medir

12.1 Visió: objecte & estratègia
12.2 Parcs Naturbans
12.3 Pla d’Actuació
12.4 Pla d’Actuació + planejament

13. Fontajau‐Sant Ponç, les Ribes del Ter

13.1 Visió: objecte & estratègia
13.2 Parcs Naturbans
13.3 Pla d’Actuació
13.4 Pla d’Actuació + planejament

Bàner: Mapa Projecte "la Vora" de Girona | Sostenibilitat