Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Projecte "la Vora" de Girona | Sostenibilitat

Projecte "la Vora" de Girona

Infraestructura verda urbana multifuncional

Pont Major, prat de la resclosa de Can Mitjans al Riu Ter. Foto: Martí Franch

El Projecte de la Vora de Girona és un projecte territorial d’investigació aplicada. El seu objectiu és mallar una infraestructura verda urbana que valoritzi, permeabilitzi i estructuri les vores urbanes per connectar els barris de la ciutat a través dels espais naturals.

La iniciativa, dissenyada pel consistori, el paisatgista Martí Franch i la Federació d'Associació de Veïns de Girona, proposa multiplicar per vuit els parcs urbans existents i crear una infraestructura verda d'unes 600 hectàrees amb l'objectiu d'apropar la natura a la ciutadania i de posar-la en valor. 

L’objectiu del projecte és gestionar aquells espais que es troben entre el medi natural i el medi urbà (espais “vora”) de la ciutat per posar en valor els seus atributs ambientals, paisatgístics i patrimonials. La finalitat és apropar aquests indrets a la ciutadania amb l’objectiu que esdevinguin espais d’oci, d’esport i de descoberta de la natura.

El projecte "Girona Vora" divideix la ciutat en 13 zones, anomenades bucles, que són les que la proposta pretén unir. Dins d'aquests sectors, s'han identificat un total de 30 parcs naturbans.

Plànols del Projecte "la Vora" de Girona | Sostenibilitat

Plànols

Visió

V.01 Quan ‘la vora’ era perifèria 2014. A0 / 1:10.000.
V.02 Una visió per a ‘la vora’. A0 / 1:10.000.
V.03 ‘La vora’ ‐ bucles. A1/ 1:10.000
V.04 Parcs Naturbans de ‘vora’. Visió. A0 / 10.000
V.05
Parcs Naturbans de ‘vora’ en xifres. A0 / 10.000
V.06 La Vora ‐ Plans d’actuació. A0 / 1:10.000.


Gestió bucle a bucle

1. Campdorà, del Ter a les Gavarres

1.1 Visió: objecte & estratègia
1.2 Parcs Naturbans
1.3 Pla d’Actuació
1.4 Pla d’Actuació + planejament

2. Les Deveses del Pont

2.1 Visió: objecte & estratègia
2.2 Parcs Naturbans
2.3 Pla d’Actuació
2.4 Pla d’Actuació + planejament

3. Muntanya de Montjuïc, un bastió i cinc torres

3.1 Visió: objecte & estratègia
3.2 Parcs Naturbans
3.3 Pla d’Actuació
3.4 Pla d’Actuació + planejament

4. Sant Daniel. La Vall del Galligants

4.1 Visió: objecte & estratègia
4.2 Parcs Naturbans
4.3 Pla d’Actuació
4.4 Pla d’Actuació + planejament

5. Muntanya de les Pedreres, el balcó de Girona

5.1 Visió: objecte & estratègia
5.2 Parcs Naturbans
5.3 Pla d’Actuació
5.4 Pla d’Actuació + planejament

6. Girona‐est, de l'Onyar a les Gavarres

6.1 Visió: objecte & estratègia
6.2 Parcs Naturbans
6.3 Pla d’Actuació
6.4 Pla d’Actuació + planejament

7. Montilivi ‐ Creueta, la Cresta de l'Onyar

7.1 Visió
7.2 Parcs Naturbans
7.3 Pla d’Actuació
7.4 Pla d’Actuació + planejament

8. Boscos de Palau, la corona forestal

8.1 Visió: objecte & estratègia
8.2 Parcs Naturbans
8.3 Pla d’Actuació
8.4 Pla d’Actuació + planejament

9. Güell‐Masrocs, la Plana agrícola

9.1 Visió: objecte & estratègia
9.2 Parcs Naturbans
9.3 Pla d’Actuació
9.4 Pla d’Actuació + planejament

10. Les Hortes de Santa Eugènia, l'horta del Ter

10.1 Visió: objecte & estratègia
10.2 Parcs Naturbans
10.3 Pla d’Actuació
10.4 Pla d’Actuació + planejament

11. Les Deveses de Domeny

11.1 Visió: objecte & estratègia
11.2 Parcs Naturbans
11.3 Pla d’Actuació
11.4 Pla d’Actuació + planejament

12. Riera de Bullidors ‐ Puig d'en Roca, la porta a Sant Medir

12.1 Visió: objecte & estratègia
12.2 Parcs Naturbans
12.3 Pla d’Actuació
12.4 Pla d’Actuació + planejament

13. Fontajau‐Sant Ponç, les Ribes del Ter

13.1 Visió: objecte & estratègia
13.2 Parcs Naturbans
13.3 Pla d’Actuació
13.4 Pla d’Actuació + planejament