Header: Acció Climàtica

Acció Climàtica

Ruta de navegació

Projecte "la Vora" de Girona (menú) | Sostenibilitat

Participacio Projecte "la Vora" de Girona | Sostenibilitat

Governança i participació

Laboratori en xarxa

Procés de cocreació per tal de promoure que el projecte de "la Vora", més enllà de ser una transformació verda de la ciutat de Girona, sigui un projecte de transformació social de ciutat en el qual la ciutadania (polítics, tècnics, teixit associatiu, universitat, etc.) es pugui implicar en totes les fases del projecte (disseny, execució, posada en funcionament, manteniment, dinamització, etc.) fent-se seu aquest projecte. 

Espai de trobada dels principals actors que volem que formin part del projecte de "la Vora"

Espai generador de noves activitats en àmbits tan diversos com: sostenibilitat, salut, lleure, educació, integració social, turisme, voluntariat, etc. “Projecte de ciutat, amb la ciutat”. 

24/11/2022 - La 1a Taula de la Vora

La 1a Taula de la Vora es va dur a terme el dia 24 de novembre de 2022 amb la participació dels serveis tècnics i representants polítics de l’Ajuntament de Girona, ciutadania i associacions, i altres administracions relacionades amb el projecte.

Des de l'Ajuntament de Girona es va voler rellançar el Projecte de la Vora. Aquest projecte és un conjunt d’iniciatives transversals que tenen com a objectiu gestionar els espais verds periurbans de Girona per convertir-los en una infraestructura verda multifuncional. El projecte planteja fer dels espais naturalitzats de la vora de la ciutat un actiu estratègic accessible a tothom i incorporar a la gestió de la ciutat espais que en bona part ja s’utilitzen a precari quotidianament. L’objectiu és reforçar la natura i les seves sinergies amb la societat civil.

A través d’un concurs públic, el febrer 2022 l’Ajuntament va adjudicar la creació de l’Oficina tècnica de la Vora per un període de 4 anys a l'equip EMF-Estudi Martí Franch, que té per missió la redacció de projectes tècnics de gestió aplicada, comunicació i difusió, assistència a la governança, recerca i innovació. 

En aquest context propici es vol donar un nou impuls al projecte de la Vora mitjançant la creació de la ‘Taula de la Vora’ en una jornada de reflexió amb persones que ens semblen clau per tirar endavant aquest projecte: tècnics municipals, representants de la societat civil i universitaris, experts externs, etc.

L’objectiu d’aquesta taula de reflexió és agrupar els agents clau de la ciutat d’àmbits tan diversos, com la salut, el lleure, l’educació, la natura, l’esport, el planejament, la integració social, el turisme, el voluntariat, l’associacionisme i, mitjançant les reflexions, aportacions i potencials sinergies, donar un nou impuls al projecte de la Vora identificant mancances i oportunitats pels anys a venir.

La Taula de la Vora del 24 de novembre es va realitzar un taller participatiu per abordar com volem aconseguir que el projecte Vora esdevingui un projecte de ciutat de Girona i al servei de la ciutadania. El taller anava dirigit als agents clau que tenen algun tipus d'implicació amb la VORA i que procedeixen del sector públic (de dins i fora de l'ajuntament), del món de la recerca, representació de la ciutadania, etc. 

Informe final - 24 novembre de 2022