Header: Girona, ciutat educadora

Girona, Ciutat Educadora

Ruta de navegació

Visor: Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023

Presentació | Girona, ciutat educadora

Girona, Ciutat Educadora

Girona va signar la Carta de Ciutats Educadores el 1990, amb els vots unànimes del Ple de l’Ajuntament. Ja des del minut zero, la nostra ciutat va tenir molt clar que aquest era el model que volíem per construir una Girona on les persones i la ciutat avancessin de la mà.

Tots aquests anys hem treballat amb la consideració de l’educació com un procés que afecta a tots els ciutadans i ciutadanes en qualsevol moment de la seva vida i en qualsevol lloc i circumstància.

Tenim clar que el govern local és el més proper a la ciutadania, i que a través de les nostres polítiques, podem treballar més activament pels objectius de la Carta i en la tasca de construir una ciutat millor a través de l’educació.