Header: Girona, ciutat educadora

Girona, Ciutat Educadora

Setmana de la Ciutat Educadora | Girona, ciutat educadora

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Cada 30 de novembre, Girona organitza una programació d'activitats i actes per a tota la ciutadania que permet visualitzar la responsabilitat pública i la implicació de l’ajuntament i les entitats en la construcció compartida del projecte i celebrar el Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

Menú de navegació

Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2022 | Girona, ciutat educadora

Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2022

Anualment, des de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores es proposa un lema que guia la celebració del Dia Internacional. Aquest any 2022 és: La ciutat educadora, ciutat de pau i oportunitats.

Una ciutat educadora de pau i oportunitats és aquella que no només treballa per evitar la violència, sinó que també promou la construcció de relacions respectuoses i d'una societat equitativa que doni oportunitats a tothom. Per tant, és una ciutat que orienta les polítiques públiques i els projectes dels entitats i la ciutadania cap a l'enfortiment dels drets bàsics com l'accés a l'educació, a la salut, a la feina, a la cultura, a la pràctica de l'esport, a l'oci... També fomenta espais públics segurs, que siguin lloc de trobada i bona convivència i que afavoreixin processos d'inclusió i cohesió social.

Aquest lema ens acompanyarà fins a la següent celebració per tal que, durant aquest any, des de diferents entitats, administracions públiques i ciutadania, es pugui treballar per reforçar aquesta temàtica a la ciutat.

Enguany, les celebracions del Dia Internacional de la Ciutat Educadora es centraran en dues activitats:

  • L’acte de celebració del Dia Internacional, que es durà a terme el dia 30 de novembre de 2022, al Museu d’Història dels Jueus, a les 18h de la tarda. Durant aquest acte es presentaran diferents projectes de la ciutat que treballen per la pau i la generació d’oportunitats per tota la ciutadania lligats a històries de vida.
  • Un recorregut que inclourà diferents espais de la ciutat on es podran conèixer més projectes en relació al lema. Aquest recorregut es posarà en marxa a partir del mes de desembre de 2022.

Programa