Header: Girona, ciutat educadora

Girona, Ciutat Educadora

Ruta de navegació

Dia Internacional de la Ciutat Educadora | Girona, ciutat educadora

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora se celebra cada any el dia 30 de novembre, juntament amb la resta de ciutats adherides a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), ja que en aquesta data es commemora que l’any 1990 va ser proclamada a Barcelona la Carta de Ciutats Educadores.

Aquesta celebració permet crear consciència de la importància de l’educació a la ciutat i visibilitzar el compromís dels governs locals amb l’educació, així com el treball que els agents educatius, ja sigui en l’àmbit de l’educació formal o no formal, realitzen.

L’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) convida les prop de 495 ciutats membre de 35 països que actualment en formen part a donar testimoni i a renovar el seu compromís amb la Carta de les Ciutats Educadores.

Des de Girona volem aprofitar aquest dia per:

  • Confirmar i renovar el compromís de Girona en el projecte de ciutat educadora
  • Reconèixer un esdeveniment o fet succeït a la ciutat a la fi de posar en relleu el seu caràcter educador, en sintonia amb els valors i principis de Ciutat Educadora.

El dret a la ciutat educadora es proposa com una extensió del dret fonamental a l'educació, recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.

Menú de navegació