Header: Girona, ciutat educadora

Girona, Ciutat Educadora

Ruta de navegació

Dia Internacional de la Ciutat Educadora | Girona, ciutat educadora

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

30 de novembre

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora es celebra cada any el dia 30 de novembre, juntament amb la resta de ciutats adherides a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), ja que en aquesta data es commemora que l’any 1990 va ser proclamada a Barcelona la Carta de Ciutats Educadores.

Aquesta celebració permet crear consciència de la importància de l’educació a la ciutat i visibilitzar el compromís dels governs locals amb l’educació, així com el treball que els agents educatius, ja sigui en l’àmbit de l’educació formal o no formal, realitzen.

L’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) convida les prop de 490 ciutats membre de 36 països que actualment en formen part a donar testimoni i a renovar el seu compromís amb la Carta de les Ciutats Educadores.

Des de Girona volem aprofitar aquest dia per:

  • Confirmar i renovar el compromís de Girona en el projecte de ciutat educadora
  • Reconèixer un esdeveniment o fet succeït a la ciutat a la fi de posar en relleu el seu caràcter educador, en sintonia amb els valors i principis de Ciutat Educadora.

El dret a la ciutat educadora es proposa com una extensió del dret fonamental a l'educació, recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.

Diada 2020

Girona celebra el Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb un programa virtual.

Mapa de "Girona, Ciutat Educadora"

Les entitats i institucions de la ciutat han participat en l’elaboració d’aquest mapa on fem visibles les activitats educatives que estan realitzant. Continuarem ampliant el mapa amb totes les entitats que hi vulguin participar.

Vídeos: Girona, Ciutat Educadora 2020

Presentació a càrrec d’Àdam Bertran, regidor d’Educació, Infància i Esports

Vídeos: Girona, Ciutat Educadora 2020 (Manifest)

Presentació de la Carta de Ciutats Educadores a càrrec de Meritxell Yanes i David Planas

Vídeos: Girona, Ciutat Educadora 2020 (grups municipals)

El compromís amb el projecte de tots els grups municipals

Llista de reproducció del compromís de cada grup municipal amb "Girona, Ciutat Educadora".

Eva Palau del grups municipals de JXCAT-JUNTS, Pere Albertí de Guanyem Girona, Quim Ruhi del PSC-CP, Joaquim Ayats d'ERC-AM i Míriam Pujola de Cs.

Vídeos: Girona, Ciutat Educadora 2020 (alcaldessa)

Cloenda a càrrec de la Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona

Programa d'actes Dia Internacional de la Ciutat Educadora | Girona, ciutat educadora

Històric del programa d'actes

En el marc d’aquesta celebració, la ciutat de Girona organitza un acte de reconeixement a la ciutadania per la seva aportació i contribució als valors de la ciutat educadora. Valors com la solidaritat, la participació, la convivència, la diversitat, les relacions intergeneracionals, el diàleg, l’empatia, el compromís, la transformació o la dignitat, que en el moment actual són especialment significatius.

Vídeo: Dia Internacional de Ciutats Educadores 2017 | Girona, ciutat educadora

Recull de vídeos