Header: Girona, ciutat educadora

Girona, Ciutat Educadora

Ruta de navegació

Dia Internacional de la Ciutat Educadora | Girona, ciutat educadora

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Dimarts 30 de novembre

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora se celebra cada any el dia 30 de novembre, juntament amb la resta de ciutats adherides a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), ja que en aquesta data es commemora que l’any 1990 va ser proclamada a Barcelona la Carta de Ciutats Educadores.

Aquesta celebració permet crear consciència de la importància de l’educació a la ciutat i visibilitzar el compromís dels governs locals amb l’educació, així com el treball que els agents educatius, ja sigui en l’àmbit de l’educació formal o no formal, realitzen.

L’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) convida les prop de 495 ciutats membre de 35 països que actualment en formen part a donar testimoni i a renovar el seu compromís amb la Carta de les Ciutats Educadores.

Des de Girona volem aprofitar aquest dia per:

  • Confirmar i renovar el compromís de Girona en el projecte de ciutat educadora
  • Reconèixer un esdeveniment o fet succeït a la ciutat a la fi de posar en relleu el seu caràcter educador, en sintonia amb els valors i principis de Ciutat Educadora.

El dret a la ciutat educadora es proposa com una extensió del dret fonamental a l'educació, recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.

Menú de navegació

Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2021 | Girona, ciutat educadora

Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2021

El concepte de ciutat educadora es basa en la idea que la ciutat és un agent educatiu en sí mateixa. Les persones que hi vivim, els projectes que es desenvolupen, les polítiques locals que s’apliquen, les relacions que es teixeixen entre tota la ciutadania, els espais de la ciutat... tot contribueix a l’educació de totes les persones que hi vivim. En una ciutat educadora l’educació surt de les escoles i impregna tota la ciutat, té en compte l’educació al llarg de la vida per tota la ciutadania i entén que l’educació és integral i inclou totes les dimensions de la persona.

L’any passat es van iniciar les celebracions dels 30 anys de la Carta de Ciutats Educadores, que finalitzen aquest any. Aprofitant el número 30, durant els 30 dies de novembre presentarem a les xarxes socials de l’Ajuntament 30 projectes que es desenvolupen des de diferents àrees i serveis del consistori i que tenen visió de ciutat educadora. Podeu seguir-ho a través de xarxes socials i també ho podreu consultar al Mapa “Girona, Ciutat Educadora”.

A més a més, el dia 30 de novembre celebrarem el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. El lema de la celebració és “La ciutat educadora no deixa ningú enrere” entenent que la ciutat ha de garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió, el progrés social i el creixement sostenible. L’acte de celebració, que es realitzarà al Centre Cívic Ter el mateix dia a les 18h de la tarda, servirà per destacar diferents projectes de la ciutat que ajuden a treballar el lema d’aquest any. 

A continuació podeu consultar el programa i us podeu inscriure!