Header: Girona, ciutat educadora

Girona, Ciutat Educadora

Ruta de navegació

Menú de navegació

Dia Internacional de la Ciutat Educadora | Girona, ciutat educadora

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora se celebra cada any el dia 30 de novembre, juntament amb la resta de ciutats adherides a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), ja que en aquesta data es commemora que l’any 1990 va ser proclamada a Barcelona la Carta de Ciutats Educadores.

Aquesta celebració permet crear consciència de la importància de l’educació a la ciutat i visibilitzar el compromís dels governs locals amb l’educació, així com el treball que els agents educatius, ja sigui en l’àmbit de l’educació formal o no formal, realitzen.

L’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) convida les prop de 495 ciutats membre de 35 països que actualment en formen part a donar testimoni i a renovar el seu compromís amb la Carta de les Ciutats Educadores.

Des de Girona volem aprofitar aquest dia per:

  • Confirmar i renovar el compromís de Girona en el projecte de ciutat educadora
  • Reconèixer un esdeveniment o fet succeït a la ciutat a la fi de posar en relleu el seu caràcter educador, en sintonia amb els valors i principis de Ciutat Educadora.

El dret a la ciutat educadora es proposa com una extensió del dret fonamental a l'educació, recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.

Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023| Girona, ciutat educadora

Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2023

Anualment, des de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, es proposa un lema que guia la celebració del Dia Internacional. Aquest any 2023 és: La cultura, font de creació i aprenentatges de la Ciutat Educadora.

La celebració vol posar de manifest la importància de l'accés i la participació activa a la vida cultural com a elements essencials per al procés d'aprenentatge de tota persona. També destaca el paper de la cultura en la promoció del sentiment de pertinença i la importància de reconèixer i celebrar les diverses cultures i manifestacions culturals presents al nostre territori. Girona és una ciutat compromesa amb la cultura i l'educació artística de la ciutadania, conscient que la cultura i l'art juguen un paper molt important en la inclusió social de col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

Aquest lema ens acompanyarà fins a la següent celebració per tal que, durant aquest any, des de diferents entitats, administracions públiques i ciutadania, es pugui treballar per reforçar aquesta temàtica a la ciutat.

Enguany, com a celebració pel Dia Internacional de la Ciutat Educadora, l'alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Santa Eugènia representarà l'espectacle "El que callem" al Teatre Municipal.

L’obra és el resultat del treball fet en els darrers dos cursos des del projecte de mediació artística “Escoles Planter”, impulsat pel Teatre Municipal i el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Girona i amb la implicació de l’Associació Conarte Internacional. El projecte combina la intervenció directa d’artistes a les aules, la participació de l’alumnat a la vida cultural del municipi i la formació específica de l’equip docent en pedagogies artístiques. “El que callem” és una mostra artística per donar la veu a joves de l’Institut, que han après a expressar-se, a transmetre, a comunicar-se, a concentrar-se, a compartir, a sentir i a respectar a través de diferents llenguatges artístics com el teatre, la dansa o el circ. L’alumnat ha treballat la confiança, el respecte, l’empatia, l’autoconeixement i altres valors amb l’acompanyament artístic de la creadora escènica Mercè Vila Godoy, que ha comptat també amb la col·laboració de les artistes Glòria Sirvent, Neus Masó, Elena Masó i Marcel Aguilar, i la docent Anna Planas amb el suport de tot el claustre. 

Es faran dues sessions de l'obra

  • Una específica per alumnat de 3r i 4t d'ESO dels centres educatius de la ciutat
  • Una oberta a tota la ciutadania el mateix dijous 30 de novembre a les 18h al Teatre Municipal. L'entrada és gratuïta però cal inscripció prèvia

Manifest

 

Podeu veure un petit tastet a continuació