Header: Girona, ciutat educadora

Girona, Ciutat Educadora

Ruta de navegació

Dia Internacional de la Ciutat Educadora | Girona, ciutat educadora

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora se celebra cada any el dia 30 de novembre, juntament amb la resta de ciutats adherides a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), ja que en aquesta data es commemora que l’any 1990 va ser proclamada a Barcelona la Carta de Ciutats Educadores.

Aquesta celebració permet crear consciència de la importància de l’educació a la ciutat i visibilitzar el compromís dels governs locals amb l’educació, així com el treball que els agents educatius, ja sigui en l’àmbit de l’educació formal o no formal, realitzen.

L’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) convida les prop de 495 ciutats membre de 35 països que actualment en formen part a donar testimoni i a renovar el seu compromís amb la Carta de les Ciutats Educadores.

Des de Girona volem aprofitar aquest dia per:

  • Confirmar i renovar el compromís de Girona en el projecte de ciutat educadora
  • Reconèixer un esdeveniment o fet succeït a la ciutat a la fi de posar en relleu el seu caràcter educador, en sintonia amb els valors i principis de Ciutat Educadora.

El dret a la ciutat educadora es proposa com una extensió del dret fonamental a l'educació, recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948.

Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2022 | Girona, ciutat educadora

Dia Internacional de la Ciutat Educadora 2022

Anualment, des de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores es proposa un lema que guia la celebració del Dia Internacional. Aquest any 2022 és: La ciutat educadora, ciutat de pau i oportunitats.

Una ciutat educadora de pau i oportunitats és aquella que no només treballa per evitar la violència, sinó que també promou la construcció de relacions respectuoses i d'una societat equitativa que doni oportunitats a tothom. Per tant, és una ciutat que orienta les polítiques públiques i els projectes dels entitats i la ciutadania cap a l'enfortiment dels drets bàsics com l'accés a l'educació, a la salut, a la feina, a la cultura, a la pràctica de l'esport, a l'oci... També fomenta espais públics segurs, que siguin lloc de trobada i bona convivència i que afavoreixin processos d'inclusió i cohesió social.

Aquest lema ens acompanyarà fins a la següent celebració per tal que, durant aquest any, des de diferents entitats, administracions públiques i ciutadania, es pugui treballar per reforçar aquesta temàtica a la ciutat.

Enguany, les celebracions del Dia Internacional de la Ciutat Educadora es centraran en dues activitats:

  • L’acte de celebració del Dia Internacional, que es durà a terme el dia 30 de novembre de 2022, al Museu d’Història dels Jueus, a les 18h de la tarda. Durant aquest acte es presentaran diferents projectes de la ciutat que treballen per la pau i la generació d’oportunitats per tota la ciutadania lligats a històries de vida.
  • Un recorregut que inclourà diferents espais de la ciutat on es podran conèixer més projectes en relació al lema. Aquest recorregut es posarà en marxa a partir del mes de desembre de 2022.

Acte d'agenda Formulari d'inscripció a l'acte 

 

 

Menú de navegació