Header: Girona, ciutat educadora

Girona, ciutat educadora

Ruta de navegació

Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) | Girona, ciuta educadora

Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)

Fundada l’any 1994, després del I Congrés Internacional de Ciutats Educadores realitzat l’any 1990 on un grup de ciutats representades pels seus governs locals van plantejar l’objectiu comú de treballar conjuntament en projectes i activitats per millorar la qualitat de vida dels habitants a partir de la seva implicació activa en l'ús i l'evolució de la pròpia ciutat d'acord amb la Carta de Ciutats Educadores aprovada.

Constituïda com una estructura permanent de col·laboració entre els governs locals compromesos amb la Carta de Ciutats Educadores, que és el full de ruta de les ciutats que la componen.

Actualment en són membres 501 ciutats de 37 països de tots els continents.

Objectius de l'AICE

 • Promoure l'acompliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores
 • Impulsar col·laboracions i accions concretes entre les ciutats
 • Participar i cooperar activament en projectes i intercanvis d'experiències amb grups i institucions amb interessos comuns
 • Aprofundir en el discurs de Ciutats Educadores i promoure les seves concrecions directes
 • Influir en el procés de presa de decisions dels governs i de les institucions internacionals en qüestions d'interès per a les Ciutats Educadores
 • Dialogar i col·laborar amb diferents organismes nacionals i internacionals

Principals activitats de l'AICE

 • Dia Internacional de la Ciutat Educadora
 • Premi Ciutats Educadores de bones pràctiques de convivència a la ciutat
 • Congrés internacional
 • Xarxes territorials
 • Banc internacional d'experiències de Ciutats Educadores

Girona a l'AICE

Girona ha estat molt activa des del seu inici en els Congressos Internacionals organitzats pe rl’AOCE, entenent que són espais d’intercanvi entre ciutats, espais d’aprenentatge, d’acords i compromisos a tavés de les assemblees de socis, etc... Girona ha participat presentant experiències o participant com a ponent en els següents Congressos Internacionals:

Congressos internacionals en què s'ha participat
Any Ciutat/País Tema Participació de la ciutat de Girona
1990 Barcelona/ Espanya La Ciutat Educadora per a nens i joves Participa / Presenta experiències
1992 Göteborg / Suècia L'educació permanent Participa / Presenta experiència
1994 Bologna / Itàlia El Multiculturalisme. Reconèixer-se: per a una nova geografia Participa
1996 Chicago / EEUU Les arts i les humanitats com agents de canvi social Participa
1999 Jerusalem / Israel Portar el llegat i la història al futur Participa / Presenta experiència / alcalde és ponent
"Girona, a través de la història"
2000 Lisboa / Portugal La ciutat, espai educatiu en el nou mil·leni Participa
2002 Tampere / Finlàndia El futur de l'educació. El paper de la ciutat en el món globalitzat Participa / Presenta experiència
"Mejora de la calidad y la igualdad educativas en la ciudad"
2004 Gènova / Itàlia Una altra ciutat és possible. El futur de la ciutat com a projecte col·lectiu Participa / Taula d'alcaldes
2006 Lió / França El lloc de les persones a la ciutat Participa / Presenta experiència / alcaldessa: participa a taula alcaldes
"Ariadna: estirando el hilo de la igualdad"
2008 Sao Paulo / Brasil Construcció de Ciutadania en Ciutats Multiculturals Participa / Presenta experiència
"Els espais públics al servei de l'educació"
2014 Barcelona / Espanya Una Ciutat Educadora és una ciutat que inclou Participa / Presenta experiència
"Espais d'intercanvi d'experiències"
2016 Rosario / Argentina Ciutats: territoris de convivència Participa / presenta experiència
"El Consell d'Infants"
2018 Cascais /Portugal La ciutat pertany a les persones Participa