Header: Girona, ciutat educadora

Girona, Ciutat Educadora

Ruta de navegació

El projecte | Girona, ciutat educadora (part 1)

El projecte de Girona, Ciutat Educadora

Des de que l’any 1990 Girona va signar la Carta de Ciutats Educadores volem seguir impulsant la Girona Educadora.

Tots aquests anys hem treballat amb la consideració de l’educació com un procés que afecta a tots els ciutadans i ciutadanes en qualsevol moment de la seva vida i en qualsevol lloc i circumstància.

L’ajuntament, com l’entitat de govern més proper a la ciutadania, a través de les seves polítiques vol treballar activament pels objectius de la Carta i en la tasca de construir una ciutat millor a través de l’educació.

Elements i principis del projecte

L’Ajuntament és el motor d’aquest gran projecte de ciutat, que contempla i es construeix partint dels elements i principis de la Carta de Ciutats Educadores.

El projecte Girona Ciutat Educadora és un projecte transversal d’Ajuntament (coordinat pel Servei d’Educació), que requereix la implicació i participació de tota la organització municipal, tant a nivell tècnic com polític, de la ciutadania i del seu teixit associatiu.

La voluntat i el compromís d’aquest consistori des de fa molts anys és enfortir Girona com a Ciutat Educadora, i disposa d’un projecte que inclou accions que volen ampliar el ressò i el desplegament del caràcter educador de la nostra ciutat. 

El projecte | Girona, ciutat educadora (part 2)

Dimensions del projecte

El projecte de Girona Ciutat Educadora el desenvolupem en tres dimensions: 

  • Treball intern
  • Treball extern
  • Xarxes de treball

Esdeveniment assenyalats

Cada any es fa la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb diferents activitats a la ciutat.