Header: Girona, ciutat educadora

Girona, ciutat educadora

Ruta de navegació

El projecte de Girona, ciutat educadora

El projecte de Girona, Ciutat Educadora

Des de que l’any 1990 Girona va signar la Carta de Ciutats Educadores volem seguir impulsant la Girona Educadora.

Tots aquests anys hem treballat amb la consideració de l’educació com un procés que afecta a tots els ciutadans i ciutadanes en qualsevol moment de la seva vida i en qualsevol lloc i circumstància.

L’ajuntament, com l’entitat de govern més proper a la ciutadania, a través de les seves polítiques vol treballar activament pels objectius de la Carta i en la tasca de construir una ciutat millor a través de l’educació.

Elements i principis del projecte

L’Ajuntament és el motor d’aquest gran projecte de ciutat, que contempla i es construeix partint dels següents elements i principis:

Visor: Projecte ciutat educadora

Projecte Ciutat educadora

El projecte de Girona, ciutat educadora (part 2)

Dimensions del projecte

El projecte de Girona Ciutat Educadora el desenvolupem en tres dimensions: 

  • Treball intern
  • Treball extern
  • Xarxes de treball

 

Esdeveniment assenyalats

La ciutat educadora s’expressa a Girona en dos moments significatius: