Header: Girona, ciutat educadora

Girona, ciutat educadora

Ruta de navegació

Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) | Girona, ciutat educadora

Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE)

L’any 1996 i davant el fet que un nombre important de ciutats signants de la Carta i membres de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores AICE (creada l’any 1994) són de l’Estat espanyol, es veu l’oportunitat de constituir, en el marc de l’AICE, una xarxa estatal que permeti el treball entre ciutats amb unes problemàtiques i realitats semblants i que, al seu torn, això contribueixi a donar vitalitat a l’associació internacional.

Així, 9 ciutats espanyoles, entre les quals hi ha Girona, comparteixen la importància de crear una estructura de coordinació capaç d’impulsar trobades i contactes entre les ciutats espanyoles, i consensuen la necessitat de dotar-se d’una estructura organitzativa, lleugera i flexible, amb una coordinació itinerant, per a no generar costos d’administració que suposin un esforç excessiu i insostenible.

La Xarxa Estatal de Ciutats Educadores (RECE) es constitueix formalment el 4 de juliol de 1996 a La Corunya en una primera trobada que acull més de cent persones. Es crea, així, la primera xarxa territorial, formada per prop de quaranta ciutats, de l’AICE.

Girona ha participat de manera continuada tant a l’AICE com a la RECE de la qual en va ser ciutat coordinadora durant el període 1998-1999. La RECE organitza trobades bianuals, a les quals majoritàriament Girona ha assistit i participat.

Trobades del RECE en què s'ha participat
Any Ciutat Tema Girona
1996 La Corunya Les arts i les humanitats com agents de canvi Participa
1998
gener
València Conèixer la ciutat i comprometre's en el seu futur Participa
1998 Palma Educació i ciutat Participa
1999 Girona L'educació i la ciutat del segle XXI Ciutat organitzadora / 
membre comissió seguiment
2001 Còrdova Perspectives locals davant el procés de globalització Participa / 
membre comissió seguiment
2003 Getafe La ciutat: sistema de relacions. La nova ciutadania Participa
2005 Gijón Ciutats educadores, una altra manera de treballar des de l'àmbit local Participa
2007 Donostia La ciutat de les persones: educació i espais socials en un canvi d'època Participa
2009 Granollers L'educació com a factor estratègic en els canvis i les transformacions de les nostres ciutats Participa
2011 Alcalà de Guadaíra Educació i ciutat, una complicitat imprescindible Participa
2013 Gandia Educació, una constant a la vida No participa
2016 Rivas Vaciamadrid 25 años de compromiso con la igualdad de oportunidades Participa
2017 Lleida Repensar la ciutat Participa

Xarxes temàtiques

Des de l’any 2003, la RECE impulsa la creació de xarxes temàtiques al territori espanyol amb l’objectiu de promoure l’intercanvi d’idees i bones pràctiques entre ciutats i aprofundir en l’estudi de la temàtica proposada.

Cada Xarxa Temàtica és coordinada per una ciutat que l’ha proposada i n’arbitra el seu funcionament i gestió i la seva durada és de 2 anys. Actualment, Girona participa activament en les següents Xarxes Temàtiques:

 • Xarxa Temàtica: Ciutat Educadora i turisme responsable. El patrimoni com a valor identitari de les ciutats
  Durant el període 2016-2017 l’Ajuntament de Girona ha participat en aquesta xarxa, liderada per l’Ajuntament de Barcelona i formada per 16 ciutats, en la que s’ha teoritzat, debatut i compartit reflexions al voltant del component educador i turístic que caracteritza les ciutats com a marc de trobada de múltiples experiències al voltant de quatre eixos de treball: convivència, coneixement, aprenentatge i experiència turística.
  Per al període 2018-2019 Girona participa de nou en aquesta xarxa per donar continuïtat al treball iniciat i aprofundir en aquells aspectes identificats amb potencial de desenvolupament i aplicabilitat.
 • Xarxa Temàtica: Segregació escolar i ciutat educadora
  Liderada per l’Ajuntament de Vitoria-Gasteiz aquest grup que treballarà durant el període 2018/2019 té per objectius treballar per millorar la inclusió de les ciutats, reflexionar al voltant de la segregació escolar i proposar models d’intervenció educativa local.
 • Xarxa Temàtica: Ciutat de valors, Ciutat educadora
  Per aquest període 2018-2019 es posa en marxa d’aquesta xarxa, liderada per l’Ajuntament de Bilbao, que treballarà per reflexionar i definir accions sobre els valors que ha d’impulsar una ciutat educadora.