Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Projectes de cultura del Fons Next Generation

Per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals del Teatre Municipal i de l'Auditori de Girona

Next Generation EU En data 27 de desembre 2022 l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya publica la relació de les sol·licituds d'ajuts resoltes per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

Aquesta línia de subvencions té per objecte la transformació, la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures dels equipaments escènics i musicals ubicats a Catalunya. Aquestes subvencions es financen mitjançant recursos derivats de l'instrument europeu de recuperació Next Generation EU, per mitjà del mecanisme de recuperació i resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

L'objectiu d'aquest projecte és modernitzar les infraestructures dels equipaments escènics i musicals del territori i fer sostenible la seva gestió, desenvolupant la mesura que es preveu en la inversió número 2, relativa a la dinamització de la cultura al territori.

Estat dels projectes

Tasques no iniciades (0%)
Tasques iniciades (0%)
Tasques finalitzades (100%)

Els projectes

 

Logo EU Next Generation +Ministerio Política territorial + PRTR

  • Ministerio de Politica Territorial
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
  • EU Next Generation
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU