Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Modernització de les estructures de gestió artística en l'àmbit de les arts escèniques i la música

La convocatòria de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques s'emmarca en la Inversió I "Impuls a la competitivitat de les indústries culturals" del Component 24 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU. Aquesta línia de subvencions té per objecte promoure projectes d'inversió per la modernització, digitalització i transició ecològica en l'àmbit de les arts escèniques i de la música.

El projecte subvencionat de la Fundació Auditori-Palau de Congressos de Girona té per objecte promoure i enfortir l'activitat cultural, convertir l'equipament de l'Auditori en un referent musical, ser referent en la captació i acolliment de congressos, convencions i jornades, generar economies d'escala i valor afegit, crear un llegat de coneixement social, científic, mèdic o acadèmic que reverteixi a la societat i buscar i fomentar el principis d'excel·lència, innovació i sostenibilitat. Per a fer-ho, s'invertirà en la xarxa audiovisual de l'Auditori de Girona amb una triple intervenció, coherent amb les tres metes que pretén aconseguir l'equipament en matèria de modernització:

  • Expandir: Inversió per a la transformació de la música en viu en una experiència immersiva: Implica l'adquisició d'equips tecnològics capaços de sincronitzar imatge i so per a una experiència envolupant i multisensorial.
  • Capturar: Inversió per a la gravació dels esdeveniments musicals i tot el que ocorre voltant: Implica l'adquisició d'equips de gravació audiovisual d'alta qualitat i versatilitat, així com dels programes informàtics de gestió i manipulació.
  • Transmetre: Inversió per a la transmissió de continguts digitals en sala, per streaming i mitjançant un canal digital propi en diferit.

Estat dels projectes

Tasques no iniciades (75%)
Tasques iniciades (25%)
Tasques finalitzades (0%)

Els projectes

 

Logo EU Next Generation +Ministerio Política territorial + PRTR

  • Ministerio de Politica Territorial
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
  • EU Next Generation
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU