Header: Jornades Lluís Maria de Puig Olivé

Jornades Lluís Maria de Puig Olivé

2013 - 1a Jornada | Jornades Lluís Maria de Puig i Olivé

1a Jornada Lluís M. de Puig

Any Europeu de la Ciutadania

Girona, 10 de maig de 2013

A les 19 h - Al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona

Ponències: