Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Ruta de navegació

Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona 2023

Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Premi d’Emprenedoria de l'FP de la ciutat de Girona té per finalitat reconèixer i promoure l’esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives emprenedores d’àmbit local. Aquest premi és una iniciativa de l’àrea de Promoció Econòmica en col·laboració amb el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, que pretén fomentar els valors de l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i impulsar la generació d’idees que contribueixin a respondre a les necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en productes o serveis per al desenvolupament socioeconòmic del territori.

El termini per presentar la sol·licitud és fins al 21 de juny de 2023

Bases i convocatòria

Objectiu

El Premi d’Emprenedoria de l'FP de la ciutat de Girona té per finalitat reconèixer i promoure l’esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives emprenedores d’àmbit local.

Aquest premi és una iniciativa de l’àrea de Promoció Econòmica en col·laboració amb el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona.

Categories

S’estableixen dues categories de participació en el premi:

  1. Projectes d’alumnes de cicles formatius de grau mitjà
  2. Projectes d’alumnes de cicles formatius de grau superior

Import

La dotació del Premi d’emprenedoria de l’FP és de 1.500 € i es distribuirà equitativament en ambdues categories i d’acord amb la classificació següent:

  • Projectes classificats en 1r lloc: 350 € per a cadascun dels projectes
  • Projectes classificats en 2n lloc: 250 € per a cadascun dels projectes
  • Projectes classificats en 3r lloc: 150 € per a cadascun dels projectes

L’import econòmic del premi s’atorgarà al centre de formació professional dels equips guanyadors, per tal que la quantia s’inverteixi en iniciatives o recursos d’impuls de l’emprenedoria que promoguin els departaments o àrees d’emprenedoria dels centres educatius de la ciutat.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 82 del 30/04/21
Convocatòria en català
Extracte de la Convocatòria 2023 al BOP núm. 95 del 17/05/2023
Infografia