Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Ruta de navegació

Fòrum de les ciutats | Consell FPO

Fòrum de les ciutats amb el Consell de Formació Professional

El Fòrum de les ciutat és un espai de cooperació i col·laboració entre diversos municipis de Catalunya, amb l'objectiu de treballar coordinadament i facilitar la transferència de coneixements i experiències i poder actuar davant de les instàncies que pertoquin, per tal de defensar els interessos individuals i col·lectius, tot mantenint l'autonomia de cada Consell en les relacions.

Tot seguit adjuntem un seguit de recomanacions elaborades pels membres del Fòrum i presentades en sessió plenària del Consell.