Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Jornades d'Innovació i Emprenedoria de Formació Professional | Consell FPO

Jornades d'Innovació i Emprenedoria de Formació Professional

El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, impulsa aquesta iniciativa amb el suport del servei Girona Emprèn i en col·laboració amb tots els centres educatius que imparteixen cicles formatius a la ciutat i empreses del territori, amb l’objectiu de construir i compartir amb tots els agents socials, educatius i econòmics de la ciutat, un espai de coneixement i difusió de bones pràctiques d’emprenedoria i innovació, de debat i reflexió compartida entre alumnat - empresa - centres educatius, i de promoció de l’FP a la ciutat, reforçant la idea d’aprenentatge al llarg de la vida i posant sempre en valor el centre d’interès, els nostres estudiants, futurs professionals a la nostra societat.

II Jornada d’Innovació i Emprenedoria de FP 2019 | Consell FPO

2a Jornada

Dijous, 28 de novembre de 2019, al Palau de Congressos de Girona

L'IFE Montilivi presenta "l'Incluinnova FP" a la II Jornada d'Innovació i Emprenedoria de l'FP a Girona, donant a conèixer metodologies actives i innovadores en els processos d'aprenentatge inclusiu a l'FP.