Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Menú de navegació

Ruta de navegació

Beques ajuda d'allotjament universitari a Girona i Barcelona

Beques ajuda d'allotjament universitari a Girona i Barcelona

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de juliol al 9 d’agost de 2021

L’Ajuntament de Girona ha obert una nova convocatòria de beques d’ajuda a l’allotjament a les residències d’estudiants de Girona i Barcelona de l’empresa SIRESA Campus.
L’empresa SIRESA CAMPUS, SA és titular d’una concessió administrativa per a l’explotació d’una residència d’estudiants al sector de Palau Sacosta.
La beca ajuda cobrirà l’allotjament durant el període acadèmic del curs 2021-2022.
Les beques ajudes consisteixen en allotjament en habitacions dobles de la residència, en les condicions generals en què es contracten normalment a les residències. No queden incloses les despeses per consums d’aigua, gas i electricitat, la fiança ni els serveis opcionals.

En concret, s’ofereixen les següents beques ajudes:

  1. Dues beques ajudes d’allotjament a la residència de Girona al 100%
  2. Tres beques ajudes d’allotjament a la residència de Barcelona al 100%

Les tres places de Barcelona seran assignades en la Residència Universitària Lesseps, a la plaça Lesseps, 12.

Requisits dels sol·licitants

Per optar a aquestes beques ajuda les persones sol·licitants hauran de reunir els
següents requisits:

  1. Acreditar la matriculació o preinscripció en una Universitat de la ciutat de Girona per a les beques de la residència de Girona, o a la ciutat de Barcelona o la localitat de Bellaterra per a les beques de la residència de Barcelona.
  2. Haver superat almenys un 90% dels estudis cursats en l’últim curs acadèmic cursat. En el cas d’estudis universitaris, caldrà haver estat matriculat per un mínim de 30 crèdits.
  3. Per optar a les beques de la residència de Girona, tenir el domicili habitual dins el territori de l’estat espanyol i a més de quinze quilòmetres de distància de la ciutat de Girona.
  4. Per optar a les beques de la residència de Barcelona, tenir el domicili habitual a la ciutat de Girona.
  5. No rebre altres ajudes, públiques o privades, que financin les mateixes despeses que aquesta beca ajuda.
  6. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona i no tenir-hi pendent cap pagament per qualsevol altre concepte.
  7. Matricular-se per un mínim de 30 crèdits en el període acadèmic objecte de l’ajuda.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’Entrada de documents de l’Ajuntament de Girona, acompanyades de la documentació que s'indica a les bases.

El termini de presentació de les sol·licituds, junt amb la documentació exigida, finalitzarà el dia 9 d’agost de 2021.

Més informació

972 220 070
estacio@ajgirona.cat