Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Beca dels Premis Carles Rahola 2021-2022

8a Beca dels Premis Carles Rahola 2021-2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, convoca la vuitena edició de la Beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta beca, que tindrà caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines, d’acord amb les bases reguladores. La recerca haurà de basar-se de manera principal en els recursos i els fons documentals que conté l’Arxiu Municipal de Girona. L’abast de la recerca podrà superar els límits estrictes de les comarques gironines quan el projecte ho requereixi i es justifiqui convenientment.

Presentació de sol·licituds fins a l'11 de gener del 2022.

Bases i convocatòria

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular el procediment per a la concessió de la beca dels Premis Carles Rahola. L’Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, convoca la vuitena edició de la Beca dels Premis Carles Rahola. Aquesta beca, que tindrà caràcter anual, té com a objectiu fomentar la recerca sobre la història del periodisme a les comarques gironines, d’acord amb les bases reguladores.

La recerca haurà de basar-se de manera principal en els recursos i els fons documentals que conté l’Arxiu Municipal de Girona. L’abast de la recerca podrà superar els límits estrictes de les comarques gironines quan el projecte ho requereixi i es justifiqui convenientment.

Els treballs s’han de presentar en llengua catalana.

Destinataris, requisits mínims i acreditació

La beca s’atorgarà al millor projecte inèdit de recerca en l’àmbit de la història del periodisme a les comarques gironines i tindrà dues modalitats: la professional i la universitària. Les beques s’atorgaran de manera biennal a cada modalitat; és a dir, un any es destinaran a la modalitat professional i l’any següent, a la universitària, i així successivament.

En aquesta convocatòria s’atorgaran a la modalitat professional i, per tant, les persones destinataris seran periodistes donats/ades d’alta en qualsevol col·legi oficial professional de periodistes i que estiguin al corrent de pagament de les quotes corresponents.

Els sol·licitants de la beca hauran de complir i efectuar l’acreditació dels requisits indicats.

Dotació de les beques

La dotació total de la beca serà de 3.000 euros cada any. 

Compromisos dels beneficiaris de la beca

Els beneficiaris de la beca es comprometen al següent:

  • Presentar el projecte abans del 31 de gener del 2023.
  • Fer una presentació pública del projecte guanyador un cop estigui finalitzat.
    L’acte de presentació estarà organitzat per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i comptarà amb el suport de l’Ajuntament de Girona.

Bases en català
Bases en castellà
Bases reguladores al BOP núm. 189 del 28-09-2017
Convocatòria 2021 al BOP núm. 213 del 08-11-2021
Convocatòria 2021-2022 en català
Convocatòria 2021-2022 en castellà
Web dels Premis Carles Rahola