Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Projectes guanyadors. Beca dels Premis Carles Rahola | Oficina de Comunicació

Projectes guanyadors de les edicions anteriors

Primera edició (2015-2016)

Categoria professional

Categoria universitària

Segona edició (2016-2017)

Categoria professional

Categoria universitària

  • Deserta

Tercera edició (2017-2018) 1

Categoria professional

  • Deserta

1 A partir de la tercera edició es convoca una sola modalitat cada any, amb anys alterns per a cadascuna d’elles: professional i universitària.

Quarta edició (2018-2019)

Categoria universitària

  • Deserta

Cinquena edició (2019-2020)

Categoria professional

Sisena edició (2020-2021)

Categoria universitària

  • Deserta

Setena edició (2021-2022)

Categoria professional

  • Pendent