Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvenció destinada a entitats de lleure i entitats juvenils

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat.

Ja podeu consultar les bases 2020

Bases i convocatòria

Objectius

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació dels infants i adolescents en l’àmbit del lleure educatiu i dels joves a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats on es defineix dues línies de subvenció:

  • Projectes de lleure educatiu per a infants i adolescents de 4 a 15 anys.
  • Projectes per a joves de 16 a 29 anys.

Aquestes bases regulen el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les disposicions dineràries, realitzades per l’Ajuntament de Girona, destinades a fomentar projectes i activitats d’interès en l’àmbit del lleure educatiu per a infants i adolescents i projectes i activitats destinades a joves.

Mitjà de notificació o publicació de la convocatòria

La convocatòria es remetrà a la base de dades nacional de subvencions segons el que preveu l’article 18 de la llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.
El corresponent extracte de convocatòria pública es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona.
La convocatòria també es publicarà al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Girona i al web municipal.

Bases al BOP núm. 110 del 09-06-2020

Tornar