Header: Tràmits

Tràmits destacats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2023

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Tramitació | Responsabilitat patrimonial | Tràmits

Tramitació

Responsabilitat patrimonial

La reclamació de responsabilitat patrimonial es pot fer presentar per les següents vies:

 • Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
 • Correu postal
 •  Presencialment al Registre electrònic general
 • Als registres electrònics generals de:
  1. L'Administració General de l'Estat
  2. Les administracions de les comunitats autònomes
  3. Les entitats que integren l'Administració local
   d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre)
 • A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
 • A les oficines d'assistència en matèria de registres
 • En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

La cita prèvia a l'Ajuntament de Girona per tal de presentar la reclamació presencialment es pot efectuar a través del següent enllaç www.girona.cat/citaprevia

Persones obligades a comunicar-se electrònicament amb l'administració:

 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Qui exerceixi una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria 
 • o    Qui representi un interessat que té l'obligació de comunicar-se electrònicament amb l'administració