Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Resum llicències Fires i Mercats | Comerç

Guia resum de les llicències i documents

Número TràmitTràmitDocuments inclosos
al model d'instància
Fires
1490Sol·licitud d'autorització per a la participació en la Fira-mercat de la diada de Sant JordiInstància general + Instància específica de Sant Jordi + Declaració responsableSOL·LICITUDS per a la Fira mercat de la Diada de Sant Jordi
1716Sol·licitud d'autorització de venda d'artesania i d'altres productes no alimentaris a la via pública, amb convocatòriaInstància general + Instància específica amb els criteris de valoracions de l'artesania + Declaració responsableSOL·LICITUDS DE FIRES MERCAT D’ARTESANIA:
 • Fira mercat d’Artesania de Tots Sants (1 Novembre)
527Sol·licitud d'autorització o pròrroga de venda d'artesania i d'altres productes no alimentaris a la via pública, sense convocatòriaInstància general + Declaració responsableSOL·LICITUDS DE FIRES MERCAT D’ARTESANIA:
 • Per Fires mercat d'artesania que NO estiguin regulades per unes Bases reguladores.
PRÒRROGUES PER FIRES MERCAT D’ARTESANIA:
 • Mercat de Nadal:
  - Sector verd.
  - Sector d'artesania.
 • Fira mercat d’Artesania de Tots Sants (1 Novembre).
1708Sol·licitud d'autorització de venda de productes del sector verd per al Mercat de Nadal, amb convocatòriaInstància general + Instància específica amb els criteris de valoracions del sector verd + Declaració responsableSOL·LICITUDS PER AL MERCAT DE NADAL
Sector verd
1709Sol·licitud d'autorització de venda de productes del sector d'artesania per al Mercat de Nadal, amb convocatòriaInstància general + Instància específica amb els criteris de valoracions del sector d'artesania + Declaració responsableSOL·LICITUDS PER AL MERCAT DE NADAL
Sector d'artesania
1710Sol·licitud d'autorització de venda de productes del sector d'alimentació artesana per al Mercat de Nadal, amb convocatòriaInstància general + Instància específica amb els criteris de valoracions del sector d'alimentació artesana + Declaració responsable en matèria de salut alimentàriaSOL·LICITUDS PER AL MERCAT DE NADAL
Sector d'alimentació artesana
1714Sol·licitud per formar part de la Fira-mercat d'alimentació artesana, amb convocatòriaInstància general + Instància específica amb els criteris de valoracions de l'alimentació artesana + Declaració responsable en matèria de salut alimentàriaSOL·LICITUDS DE FIRES MERCAT D’ALIMENTACIÓ ARTESANA
 • Fira mercat d’Alimentació Artesana, en el marc de les Fires de Sant Narcís
 • Fira mercat d'Alimentació Artesana de Tots Sants (1 Novembre).
536Sol·licitud d'autorització o pròrroga de venda productes d'alimentació a la via pública, sense convocatòriaInstància general +  Declaració responsable en matèria de salut alimentàriaSOL·LICITUDS DE FIRES MERCAT D’ALIMENTACIÓ ARTESANA
 • Per Fires mercat d'Alimentació Artesana que NO estiguin regulades per unes Bases reguladores.
PRÒRROGUES PER FIRES MERCAT D’ALIMENTACIÓ ARTESANA:
 • Fira mercat d’Alimentació Artesana, en el marc de les Fires de Sant Narcís
 • Fira mercat d'Alimentació Artesana de Tots Sants (1 Novembre)
 • Mercat de Nadal:
  - Sector d'alimentació artesana