Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Llicències de venda durant el Mercat de Nadal de la plaça de la Indepencència 2019

Llicències de venda durant el Mercat de Nadal de la plaça de la Indepencència 2019

Termini: 27 de setembre de 2019

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació d’estands de venda, no sedentària, del sector verd ornamental nadalenc, artesania i alimentació artesana durant el Mercat de Nadal a la plaça de la Independència, en el marc de la celebració de les festes de Nadal per l’any 2019.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 27 de setembre de 2019, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació de sol·licituds

Les persones interessades hauran de presentar les instàncies següents depenent del sector que sigui:

  • Venda del sector Verd ornamental nadalenc i del sector d’Artesania:
    Les persones interessades hauran de presentar la següent sol·licitud d'autorització de venda d'artesania i ornaments de Nadal i adjuntar-hi com a annex la Declaració de responsable, per a cada estand de venda per a la qual se sol·liciti autorització, a través d’aquest enllaç de la Seu Electrònica.
  • Venda d’Alimentació Artesana:
    Les persones interessades hauran de presentar la següent instància de salut alimentaria amb la declaració de responsable per a cada estand de venda per a la qual se sol·liciti autorització, a través d’aquest enllaç de la Seu Electrònica.