Header: Comerç

Comerç

FAQ comercials | Comerç

Preguntes freqüents

Quines hores poden obrir els comerços?

Els horaris d'obertura dels comerços estan regulats per la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar la guia pràctica dels horaris comercials al web de la Generalitat i la normativa comercial que regula els horaris.

Com es dóna d'alta una associació de comerciants?

Les associacions de comerciants es constitueixen al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. També podeu trobar totes les instruccions molt ben explicades al web de Xarxanet, un web de recursos per a les entitats.

Com es registra una associació de comerciants al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Girona?

Poden sol·licitar la inscripció totes aquelles entitats sense afany de lucre, inscrites prèviament al registre de la Generalitat de Catalunya corresponent en funció de la seva tipologia o qualsevol altre registre legalment establert, que tinguin el seu domicili principal a Girona i hi desenvolupin les seves activitats. També poden inscriure's aquelles entitats que tinguin alguna delegació al municipi.
Per a més informació: www.girona.cat/transparencia/cat/registreentitats.php

Com es pot obrir un establiment comercial a Girona?

Es consideren establiments comercials els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir en què es desenvolupen activitats comercials. Per posar en marxa un nou comerç cal complir els requisits legals i obtenir una sèrie de permisos, en funció del tipus d'activitat comercial. En aquest enllaç hi trobareu els pasos que cal seguir per obrir un establiment comercial.

Un dels primers passos que ha de fer el titular o el promotor de l'establiment és adreçar-se a l'ajuntament del municipi on pretengui ubicar l'establiment i, abans d'iniciar-hi cap activitat empresarial, ho ha de comunicar d'acord amb els procediments establerts en les ordenances municipals de cada ajuntament. 

Quins són els festius de l'any en què els establiments comercials podran romandre oberts a la ciutat de Girona l'any 2020?

A Girona els comerços poden obrir els festius 5 i 12 de gener, 5 de juliol, 15 d'agost, 12 d'octubre, 29 de novembre i 8, 13, 20 i 27 de desembre del 2020.
Més informació

Quines són les festes locals de Girona de l'any 2020?

Dilluns 1 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)
Dijous 29 d'octubre (Sant Narcís)

Veure totes les respostes