Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Llicències de venda durant la Fira d'Artesania al carrer dels Ciutadans per Tots Sants 2019

Llicències de venda durant la Fira d'Artesania al carrer dels Ciutadans per Tots Sants 2019

Termini: 13 de setembre de 2019

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació de parades de venda, no sedentàries, d’artesania durant la Fira d’Artesania del Carrer Ciutadans el dia 1 de novembre de 2019, en el marc de la Fira de Tots Sants per a l’any 2019.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 13 de setembre de 2019, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.