Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Llicències de venda a la Fira d'Alimentació Artesana al carrer de Santa Clara per Tots Sants 2019

Llicències de venda a la Fira d'Alimentació Artesana al carrer de Santa Clara per Tots Sants 2019

Termini: 13 de setembre de 2019

Constitueix l'objecte de les presents bases la regulació dels aspectes organitzatius, els criteris generals de desenvolupament, el règim de funcionament de les utilitzacions autoritzades i l'atorgament de les autoritzacions temporal d’espais de domini públic en règim de concurrència competitiva per a la instal·lació de parades de venda, no sedentàries, d’alimentació artesana durant la Fira d’Alimentació Artesana del carrer de Santa Clara el dia 1 de novembre de 2019, en el marc de la Fira de Tots Sants per a l’any 2019.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar com a termini màxim fins el 13 de setembre de 2019, per qualsevol dels mitjans admesos per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.