Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Deixalleria | Sostenibilitat

Deixalleries

Deixalleria de Girona
Deixalleria Comarcal a Sarrià de Ter
Deixalleries mòbils

Utilitzeu les deixalleries per desfer-vos dels residus que no es puguin abocar als contenidors.

Teniu a la vostra disposició les deixalleries fixes de Mas Xirgu a Girona i la comarcal a Sarrià de Ter i les deixalleries mòbils que s'ubiquen d'acord amb un calendari preestablert a cada barri.

Deixalleria fixa | Sostenibilitat

Deixalleria fixa

Què es pot dipositar a la deixalleria fixa?

  • Residus perillosos: bombetes i fluorescents, esprais, bateries de cotxe, piles, pintures i dissolvents, neveres i frigorífics, olis minerals, radiografies, tòners i medicaments.
  • Altres residus: pneumàtics, plàstic, ferralla, electrodomèstics, olis vegetals, restes vegetals i de podes, mobles vells, matalassos, runa i restes d'obres, tèxtil, paper i cartó, vidre, càpsules de cafè, ampolles de cava, CDs, DVDs i VHS.

Qui la pot utilitzar?

Els ciutadans particulars poden utilitzar tant la deixalleria fixa com la mòbil. Els comerciants i petits industrials adscrits al servei municipal de Girona només podran utilitzar les deixalleries fixes amb limitacions de quantitats admeses i uns preus establerts que es poden consultar en aquest web.

Deixalleria fixa. Informació per ús | Sostenibilitat

Informació per l’ús de la deixalleria pels titulars d’activitats econòmiques

Tipus de residu Preu
Voluminosos 12,35 €/m3
Plàstics i porexpans 12,35 €/m3
Pneumàtics turisme o motocicleta 3,70 €/unitat
Pneumàtics vehicle pesant 4,95 €/unitat
Matalassos 14,85 €/unitat
Runa neta 11,15 €/m3
Runa bruta 22,25 €/m3
Runa molt bruta 37,10 €/m3
Poda 12,35 €/m3
Envasos comercials 12,35 €/m3
Envasos de residus especials 0,0435 €/litre
Vidre pla o laminat 1,25 €/unitat
Pastosos (pintures, dissolvents...) 1,50 €/Kg
Dissolvents (líquids de cotxe, neteja, bricolatge...) 1,15 €/Kg
Aerosols buits 1,90 €/Kg
Aerosols plens 3,85 €/Kg

Límit de quantitats màximes admeses:

Per a l'admissió de residus a la deixalleria s'estableixen les següents quantitats màximes definides pels períodes determinats o per cada aportació. Pels que no s'estableix límit es considera que aquest està determinat per la capacitat de recepció de la deixalleria en cada moment.

Residus especials Límit
Fluorescents i llums de vapor de mercuri 20 unitats/any
Pneumàtics 5 unitats/any
Bateries 5 unitats/any
Dissolvents, pintures i vernissos 25 litres/any
Envasos residus especials (en un o diversos envasos petits) 25 litres/mes
Piles --
Frigorífics i electrodomèstics amb CFC 3 unitat/any
Olis minerals usats de procedència de particulars 20 litres
Radiografies --
Esprais --
Tòners --
Medicaments i cosmètics de procedència particular Sense límit
Residus especials Límit
Runa i restes de construcció d'obres menors 0,5 m3
Residus verds 1 m3
Residus voluminosos 2 m3
Matalassos 4 unitats/any


Pel que fa a les aportacions d'activitats econòmiques i que seran objecte de preu públic s'estableixen els límits següents:

  • Bateries: 10 unitats/trimestre
  • Dissolvents, pintures i vernissos: 300 l/trimestre

Per a més informació consulteu l'ordenança de gestió de residus municipals.

Deixalleria de Girona (fitxa) | Sostenibilitat

Deixalleria de Girona

POLÍGON INDUSTRIAL MAS XIRGU:
C. Joan Torró i Cabratosa, 7-11
17005 - GIRONA

Zona de serveis de la carretera de
Santa Coloma, al costat dels bombers.


Telèfon: 972 244 400
www.girona.cat/deixalleria

De dilluns a dissabte, de 9 a 20 h
Diumenge, de 10 a 14 h
Els dies festius la deixalleria estarà tancada.

HORARI DE NADAL 2021
Divendres 24 i 31 de desembre
De 9 a 18 h

Deixalleria Comarcal a Sarrià de Ter (fitxa) | Sostenibilitat

Deixalleria Comarcal a Sarrià de Ter

POLÍGON INDUSTRIAL PLA D'EN XUNCLA:
Al xamfrà dels carrers Puigmal, Puig de Sant Grau i Camí del Renoc (Sarrià de Ter)

Telèfon: 972 171 981

De dilluns a dissabte.
Diumenges i festius entre setmana tancada.

HIVERN: de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
(d'octubre a maig)

ESTIU: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
de juny a setembre)

NADAL 2021:
Divendres 24 i 31 de desembre
De 10 a 15 h