Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Deixalleria | Sostenibilitat

Deixalleries

Deixalleria de Girona
Deixalleria Comarcal a Sarrià de Ter
Deixalleries mòbils

Utilitzeu les deixalleries per desfer-vos dels residus que no es puguin abocar als contenidors.

Teniu a la vostra disposició les deixalleries fixes de Mas Xirgu a Girona i la comarcal a Sarrià de Ter i les deixalleries mòbils que s'ubiquen d'acord amb un calendari preestablert a cada barri.

Deixalleria mòbil | Sostenibilitat

Deixalleria mòbil

La deixalleria mòbil és un petit centre de recuperació de residus que se situarà alternativament a cada barri de la ciutat. Només podran utilitzar la deixalleria mòbil els ciutadans particulars.


HORARI D'HIVERN (del 16 de setembre al 14 de juny)
Dijous de 16.30 a 19.30 h
Divendres de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h

HORARI D'ESTIU (del 15 de juny al 15 de setembre)
Dijous i divendres de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h.
Dissabte de 10 a 14 h

Què es pot dipositar a la deixalleria mòbil?

Icones de les coses que es poden portar a la Deixalleria mòbil

  • Residus especials: Fluorescents, bombetes, esprais, piles, bateries de cotxe, pinture i dissolvents, olis minerals, radiografies i tòners.
  • Altres residus: Petits electrodomèstics, olis vegetals, tèxtils, ferralla de petites dimensions i fusta de petites dimensions.

Qui la pot utilitzar?

Només podran utilitzar la deixalleria mòbil els ciutadans particulars.

Per utilitzar la deixalleria cal tenir la targeta identificativa. Podeu sol·licitar-la a les instal·lacions de la deixalleria fixa del Mas Xirgu.

Els comerciants i petits industrials adscrits al servei municipal de Girona només podran utilitzar les deixalleries fixes amb limitacions de quantitats admeses i uns preus establerts que es poden consultar al següent enllaç.