Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Aparells de Mobilitat Personal | Mobilitat i Via Pública

Aparells de Mobilitat Personal

Antecedents i justificació

Per què s’ha modificat l'Ordenança Municipal de circulació?

L’Ajuntament de Girona ha detectat la necessitat de modificar l'Ordenança municipal de circulació per a regular els usos de les vies urbanes de la ciutat pels vehicles de mobilitat personal i altres mitjans de transport que no tinguin la categoria de vehicle en la normativa actual. 

Tradicionalment l’ús de l’espai públic s’ha dividit entre vehicles i vianants. Les noves tecnologies han aportat solucions de mobilitat urbana que afavoreixen els desplaçaments dels vianants mitjançant l’ajuda de nous aparells.

Des de fa uns anys es comercialitzen un seguit d’aparells per a l’ajuda de la mobilitat personal i, a la ciutat de Girona, s’observa la circulació d’aquests tant per les voreres com a la calçada. La circulació d’aquests mitjans de transport genera situacions de risc en compartir l'espai urbà amb la resta d'usuaris, tant per les persones que es desplacen amb aquests aparells com per a la resta d’usuaris de les vies, especialment els vianants.

Quin és l’objectiu de la nova Ordenança Municipal? 

L’objectiu de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació és regular els usos de les vies urbanes de la ciutat de Girona dels vehicles de mobilitat personal i altres mitjans de transport que no tinguin la categoria de vehicle en la normativa actual per a garantir l’ús de l’espai viari equitatiu i segur i el foment de la mobilitat sostenible i activa.