Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Tipus d'aparells: Ciclomotor de 2 rodes (L1e-B) | Mobilitat i Via Pública

Tipus d'aparells

Ciclomotor de 2 rodes (L1e-B)

Descripció

Qualsevol altre vehicle de categoria L1e que no es pugui classificar segons els criteris de vehicles L1e-A. 

Article 4 i annex I del Reglament EU número 168/2013 del Parlament europeu i del consell, de 5 de gener de 2013.

Només pots circular per:

Calçada de zona 20 (*), calçada de zona 30 (*) i altres calçades 
(*) Carrer amb prioritat per a vianants i amb una velocitat màxima fixada per a vehicles de 20 km/h (Zona 20) i 30 km/h (Zona 30).

La teva velocitat màxima és de:

La indicada en cada via. 

Condicions de circulació

  • Has de matricular el vehicle
  • L’assegurança és obligatòria
  • La llicència de conducció ha de ser tipus AM
  • S’han de passar les revisions d'ITV
  • Has d’utilitzar el casc de protecció homologat
  • Està prohibit la utilització d’auriculars ni del telèfon mòbil durant la circulació