Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Tipus d'aparells: Amb un aparell sense pedals propulsats per energia muscular i monocicles | Mobilitat i Via Pública

Tipus d'aparells

Amb un aparell sense pedals propulsats per energia muscular i monocicles (patinets, monopatins, patins, monocicles...)

Només pots circular per:

Vies ciclistes i calçada de zona 20

La teva velocitat màxima és de:

En vies ciclistes→   ≤ 20km/h 
Trams de connexió i zona 20→  ≤ 6km/h (pas de persona)

Condicions de circulació

  • Sempre has de circular en el sentit del carril. 
  • Per vies ciclistes cal seguir les normes de circulació dels cicles 
  • Només pots estacionar en llocs autoritzats. 
  • Si tens menys de 16 anys, has d’utilitzar adequadament el casc de protecció homologat o certificat per conduir cicles. 
  • Només es poden deixar immobilitzats sense la presència de la persona usuària en les vies
  • urbanes en els llocs expressament autoritzats per a aquests tipus de vehicles.
  • Està prohibit la utilització d’auriculars i del telèfon mòbil durant la circulació

Recordeu que...

Aquestes aparells han de disposat de marcatge CE.

Està prohibit circular

Per la zona 20 (carrers amb limitació de velocitat màxima a 20 km/h i amb prioritat per a vianants) quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

  • En els moments d’alta intensitat o aglomeració de vianants.
  • Quan no resulti possible mantenir respecte a les persones una distància mínima d’un metre.
  • Quan no sigui possible circular en línia recta durant cinc metres de manera continuada.