Header: Benestar animal

Benestar animal

Ruta de navegació

Benestar animal

Benestar Animal

Servei d'informació 

Servei d'informació telefònica per resoldre dubtes sobre la nova Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

De dilluns a divendres de 9 a 14 h   -   972 419 037   -    animals@ajgirona.cat

Síntesi de la llei

Síntesi de la llei de benestar animal

Punts claus de la llei

Punts claus de la llei de benestar animal

 

FAQ sobre la LLEI | Benestar Animal

Benestar animal

FAQ. Preguntes freqüents

Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

Última actualització: 02/10/23

Quan entra en vigor la nova llei?

L’entrada en vigor de la llei, és als 6 mesos de la seva publicació al BOE (29 de març del 2023), és a dir, des del 29 de setembre de 2023.

A quins animals afecta la llei?

Aquesta llei afecta a tots els animals domèstics o silvestres en captivitat que conviuen amb les persones a la mateixa llar o que estan sota la cura humana. 

Quins animals en queden exclosos?

Aquesta llei no és d'aplicació pels animals de producció que es mantenen o crien pel seu consum o l'aprofitament de les seves produccions (p.ex. gallines/oques per menjar els ous), els animals utilitzats per activitats específiques o professionals (p.ex. gossos de cacera, gossos pastors, gossos dels cossos i forces de seguretat, les aus de falconeria, els animals d'espectacles taurins), ni pels animals silvestres lliures.

Quins animals de companyia es podran tenir?

La nova llei indica que només es podran tenir les espècies d’animals incloses en el "Llistat positiu d’animals de companyia" (pendent d'aprovació per reglament).

En qualsevol cas, de moment s'inclouen els següents: 

 • Gossos, gats i fures. 
 • Animals domèstics i silvestres en captivitat, que no suposin un perill o amenaça per la biodiversitat.
 • Animals de producció, que siguin espècies no silvestres i que sense tenir cap finalitat productiva s’inscriguin com animals de companyia per decisió del seu titular.

Tot i que encara no s’ha publicat la llista positiva d’animals que es podran tenir, conillets d’índies, conills, hàmsters, agapornis, periquitos i peixos de determinades espècies es podran seguir tenint.

Quins animals no es podran tenir com animals de companyia?

Queda prohibida la tinença d'animals de companyia que resultin perillosos o suposin una amenaça per la biodiversitat. S'inclouen els següents: 

 • Artròpodes, peixos i amfibis la mossegada o el verí dels quals pugui suposar un risc greu per la integritat física o la salut de persones o animals.
 • Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que en estat adult superin els 2 kg, excepte els quelonis (tortugues).
 • Tots els primats.
 • Mamífers silvestres que en estat adult superin els 5 kg.
 • Els inclosos en el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores (RD 630/2013, de 2 d’agost).
 • Espècies incloses en una altra normativa sectorial a nivell estatal o comunitari que impedeixi la seva tinença en captivitat.

Les persones que tinguin animals que compleixin algun d’aquests criteris, tindran la obligació de comunicar-ho a les autoritats competents (Generalitat) en el termini de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor de la llei.

Què passarà amb els animals diferents de gossos, gats i fures que es tenen abans de l’entrada en vigor de la llei?

Si no estan inclosos dins les espècies prohibides, es regiran per les disposicions relatives als animals de companyia contingudes en la llei fins a l’aprovació dels llistats.

Un cop aprovat el llistat, si l’espècie no hi està inclosa, es podrà autoritzar la seva tinença com animal de companyia sempre que es pugui demostrar que la seva adquisició o tinença són anteriors a l’aprovació del llistat positiu d’animals de companyia, que les condicions de tinença es considerin adequades i que no s'utilitzin per a la reproducció de l'espècie. En aquests casos, cal sol·licitar l’excepció a l’autoritat competent en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació del llistat que els afecti. Si l’excepció no s’autoritza, l’autoritat en determinarà les condicions i el destí que en cap cas serà el sacrifici.

Quines són les obligacions essencials que han de complir les persones pel que fa al seu animal de companyia?

 • Identificar-los, amb microxip en el cas de gossos, gats i fures i amb anellat en el cas de les aus. A més d'inscriure'ls en el Registre d'animals de companyia. Incompliment: infracció greu (multa de 10.001€)
 • Prestar a l'animal les cures necessàries per a garantir la seva salut, benestar i equilibri al llarg de la seva vida. En el cas de gossos amb problemes de convivència, cal recórrer als serveis d'un professional del comportament. 
 • Evitar la reproducció incontrolada. I en el cas dels gats, esterilitzar-los abans dels 6 mesos d'edat (tant els que s'adquireixen de nou, com els que ja es tinguessin amb anterioritat a la Llei). L'activitat de cria només es permet en el cas d'estar inscrits en el Registre de Criadors d'animals de companyia. 
 • En cas de tinença de gossos, estan previstes dues obligacions més: 
  • Subscriure una assegurança de responsabilitat civil (Pendent de reglament) 
  • Superar un curs de formació en tinença responsable (Pendent de reglament)

Es manté la normativa pels gossos de races considerades potencialment perilloses?

Sí, segueix vigent la normativa per aquestes races i els seus encreuaments: Akita inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari (o dog canari), Rottweiler, Staffordshire bullterrier (o Staff anglès), Terrier staffordshire americà (o American Stafford) i Tosa japonès (o Tosa inu). 

I les obligacions dels seus titulars són les mateixes que per la resta de gossos i addicionalment: 

 • Disposar de la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció 
 • Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil
 • Portar-los lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts de morrió en els espais públics i d'ús comunitari.
 • Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona

Puc entrar amb el meu animal de companyia en els transports i establiments públics i privats?

La normativa vigent preveu que s'ha de facilitar l'entrada mentre no suposin un risc per la salut pública o la seguretat. I en els casos en què no s'admeti l'entrada d'animals a l'establiment, haurà d'indicar-se en un lloc visible des de l'exterior. 

Puc deixar em meu gos lligat a l'entrada d'un establiment?

No es pot deixar l'animal sol (ni lligat, ni deslligat), sense la supervisió presencial de la persona responsable.

 On puc comprar un animal de companyia?

Gossos, gats i fures:

 • Alternativament, a la compra es recomana adquirir els animals per mitjà de les adopcions en els centres d'acollida i entitats protectores. 
 • Es permet comprar directament a les persones inscrites al Registre de Criadors (sense intermediaris). 
 • O a les botigues d'animals fins a setembre de 2024.

Altres animals:

 • A les botigues d'animals autoritzades i per a les espècies que s'autoritzin reglamentàriament (Llista positiva)

* Està prohibida la venda per Internet de qualsevol animal de companyia.  

Qui s’ha de fer càrrec de la recollida d’animals abandonats?

La recollida d’animals extraviats i abandonats i el seu allotjament segueix essent competència dels ajuntaments.  Però ara caldrà comptar amb un servei d’urgència per la recollida i atenció veterinària, disponibles les 24 hores del dia.

 Com es controlen els gats de carrer? 

Correspon a les entitats locals la gestió dels gats comunitaris, mitjançant Programes de Gestió de Colònies Felines, incloent-hi:

 • Cens dels gats i situació en el mapa del terme municipal.
 • Programes d’esterilització dels gats i el marcatge auricular.
 • Programa sanitari de la colònia el qual ha d’incloure com a mínim la desparasitació, la vacunació i la identificació obligatòria amb microxip amb responsabilitat municipal.
 • Protocols de gestió de conflictes veïnals. 
Veure totes les respostes

Curs tinença responsable d'animals de companyia | Benestar Animal

Consells sobre la tinença de mascotes

A Catalunya, un 20% de les llars tenen animals.  Si en voleu adquirir un, abans reflexioneu sobre aquests aspectes: 

 1. Acordeu la decisió entre tots els membres de la llar. 
 2. Calculeu els costos aproximats per tenir clar si els podreu assumir (alimentació, atenció veterinària, utensilis, taxes municipals, assegurances...)
 3. Valoreu el temps de què disposeu per a dedicar-li cada dia i al llarg de l’any.
 4. Consulteu els vostres dubtes i deixeu-vos assessorar per professionals (veterinaris, cuidadors i educadors d’animals, etc.)
 5. Informeu-vos dels vostres drets i de les vostres obligacions.
 6. Trieu l’animal que millor encaixi a la vostra llar i estil de vida.
 7. Adquiriu-lo en un establiment autoritzat, preferentment mitjançant l’adopció, i no contribuïu a la cria, comerç o tràfic il·legal!
 8. Tingueu cura d’atendre les necessitats pròpies de la seva espècie. 
 9. Eduqueu-lo correctament per a una bona convivència veïnal.
 10. Eviteu que surti sol o que es pugui escapar. Si el perdeu, comuniqueu-ho a l’ajuntament. 

A més, podeu consultar els consells i resoldre dubtes relacionats amb la tinença de mascotes a la web:

I també podeu conèixer els vostres drets i seguir les recomanacions de l'Agència Catalana del Consum, en relació amb l'adquisició dels vostres animals de companyia:

Si finalment us heu decidit per tenir un nou company de vida, us recomanem que consulteu els recursos formatius disponibles.

Recordeu que l’abandonament és un delicte

A la ciutat de Girona cada any es recullen prop de 150 gossos i 150 gats perduts o abandonats. I a tota Espanya se’n recullen més de 280.000, segons l’estudi de la Fundació Affinity.

Curs tinença responsable d'animals de companyia

El Col·legi de Veterinaris de Girona ofereix, de forma gratuïta i on-line, un curs adreçat a les persones propietàries d’animals per a facilitar la correcta tinença responsable d'animals i tenir els coneixements necessaris per al seu maneig, cura i benestar.

Cartell del curs

Cartell del curs