Header: Benestar animal

Benestar animal

Ruta de navegació

Espais d'esbarjo de gossos | Benestar animal

Espais d'esbarjo de gossos


A Girona els gossos s’han de dur sempre lligats, però hi ha espais especialment habilitats per l’esbarjo i el passeig caní on es permet que estiguin solts: aquests són els espais tancats d’ús exclusiu per a l’esbarjo de gossos i els itineraris canins recomanats.

Actualment hi ha cinc espais tancats especialment condicionats perquè els gossos hi juguin, se socialitzin i interactuïn amb altres gossos i amb les persones. En aquests espais, les persones propietàries han de ser respectuosos amb la resta d’usuaris i responsables dels seus animals, prestar-los atenció en tot moment, recollir-ne els excrements i netejar el mobiliari urbà, si es veu afectat.

Aquests espais es troben al parc del Migdia, a Mas Ramada, a Mas Masó i dos a la Devesa.

La voluntat és fer-ne més perquè quedin a prop de tots els barris i que s’adeqüin a les necessitats i funcionalitats previstes, fent-los més espaiosos i ben equipats amb font-abeurador, bancs.