Header: Defensora de la Ciutadania

Defensora de la Ciutadania

Recomanacions (títol) | Defensora de la ciutadania

Recomanacions

En l’exercici de les seves funcions d’estudi i tramitació d’una queixa, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot formular a les autoritats i al personal de l’Ajuntament, les recomanacions, els suggeriments i els recordatoris adients, si bé no pot modificar ni anul·lar resolucions o actes administratius. Igualment, el Defensor o Defensora de la Ciutadania pot proposar fórmules de conciliació o acord als interessats.

Recomanacions d'ofici (títol) | Defensora de la Ciutadania

Recomanacions d'ofici

Publicador de continguts

Mesures per la conservació, manteniment i neteja dels patis de Can Gibert del Pla
2024/DCG/142-O - Recomanació PENDENT

Més informació

Mesures per millorar les condicions d'accessibilitat de la gent gran i persones amb dificultat de mobilitat als autobusos municipals de Girona
2024/DCG/074-O - Recomanació PENDENT

Més informació

Problemàtica i propostes en relació amb el sensellarisme
2023/DCG/286-O - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Que es revisi el sistema d'accés a la plaça de Josep Pallach i que s'anul·lin les sancions per aquest concepte
2023/DCG/138-O - Recomanació PENDENT

Més informació

Modificació de l'Ordenança Fiscal de l'IVTM per tal que puguin aplicar les bonificacions concedides amb efecte retroactius
2023/DCG/249-O- Recomanació REBUTJADA

Més informació

Incorporació de proves en les denúncies de la Policia Municipal, per garantia de la pròpia administració de la de la Ciutadania
2023/DCG/120-O - Recomanació PENDENT

Més informació

Revisió sobre els mals usos, molèsties i conductes incíviques al parc Núria Terés
2023/DCG/174-O - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Manca de tramitació de la resolució d'una DECISIÓ de l'antic defensor, que recomana que es revisi l'expedient sancionador i taxa de grua municipal, per estacionar en zona reservada per a transport públic
2023/DC G/153-O - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Millora del servei del dipòsit de vehicles pel que fa a l'horari d'atenció i al lloc lloc d'espera de la ciutadania
2023/DCG/106-O - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Revisió del sistema de Cita Prèvia Obligatòria, espera de la ciutadania i Teletreball.
2023/DCG/079-O - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Diferent tracte en les condicions del transport públic amb autobús depenent de la linia que sigui i de l'entitat que la gesiona
2023/DCG/010-O - Recomanació ACCEPTADA PARCIALMENT

Més informació

Eliminació de la discriminació del gènere en les instàncies, peticions, tant presencials, com telemàtiques
2022/DCG/220-O - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Possibilitat de poder pagar en metàl·lic quan es vulgui accedir als Serveis Públics Municipals
2022/DCG/219-O - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Revisió i adequació de l'anvers de les butlletes de denúncia per tal que siguin llegibles
2022/DCG/191-O - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Recomanació d'Ofici per tal que es revisi la gestió i informació a la ciutadania pel que fa al permís d'accés i estacionament al Barri Vell. Modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació.
2022/DCG/041 - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

No sancionar per mal ús els titulars de vehicles amb la targeta de reserva d'estacionament per a persones amb la mobilitat reduïda caducada
2022/DCG/092-O - Recomanació ACCEPTADA

Més informació

Modificació de la taxa d'escombraries , que no es permet el prorrateig quan hi ha supòsits de baixa per cessament de l’activitat o canvis de titularitat, i que aquesta taxa és de cobrament únic i anual, segons les ordenances fiscals
2021/DCG/229-O - Recomanació REBUTJADA

Més informació

Retard i manca de resposta i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial
2021/DCG/205-O - Recomanació ACCEPTADA

Més informació